.22LR

Dział .22LR pod redakcją Marka Sowy. Marek jest współzałożycielem grupy FB 22 LONG RANGE. Doświadczony strzelec sportowy od 15 lat strzelający konkurencje ISSF na ogólnopolskich zawodach. Od dwóch lat zapalony „karabinier”. Pasjonat .22LR i wszystkiego co nowe i nieznane.

Znajdziecie tutaj informacje na temat broni, akcesoriów, technik strzeleckich. Będziemy opisywać i testować szpej strzelecki. Przedstawiać ludzi związanych z .22LR. Wspierać medialnie organizatorów zawodów.

Partner działu: