wtorek, 18 czerwca, 2024

Long Range Mykita – jak wysoko zawieszona jest poprzeczka?

Opisy i statystyki poszczególnych torów, oficjalne wyniki w klasach sprzętowych i galeria.

Share

W dniach 10-11 sierpnia 2019 roku na arenie strzelnic Jaworze na Drawskim Centralnym Poligonie Wojsk Lądowych odbyła się 6. edycja zwodów Long Range Mykita (LRM). Zawody są rozgrywane już od trzech lat i przez ten czas uzyskały opinię jednych z najtrudniejszych, najbardziej wszechstronnych i najlepiej zorganizowanych zawodów w strzelectwie długodystansowym w naszym kraju.

Zawody z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, a 6. edycja LRM pod tym względem pobiła rekord frekwencji ze względu na podwojenie ilości zawodników względem poprzedniej edycji osiągając liczbę ponad 100 zawodników zarejestrowanych. Rozpoczęta rejestracja zawodników o godzinie szóstej rano 9 czerwca (niedziela) musiała zostać zakończona po kilku godzinach ze względu na wyczerpanie ilości miejsc startowych.

Co sprawia, że LRM jest uważana za bardzo trudne zawody strzeleckie?

Po pierwsze zadania strzeleckie są tak skonstruowane, że wymagają od zawodnika biegłości posługiwania się w różnych, mniej  stabilnych postawach strzeleckich tj. strzelanie z wykorzystaniem infrastruktury toru, z wykorzystaniem tripodów czy też pastorałów.

Po drugie przebieg toru jest ograniczony czasem, tzn. że każdy zawodnik ma taki sam maksymalny czas na wykonanie zadania ogniowego. Takie ograniczenie wymaga optymalizacji czynności wykonywanych na torze, dobrze przygotowanego wyposażenia oraz przemyślenia przed rozpoczęciem konkurencji jej wykonania. 

Po trzecie cele są ustawione zawsze na nierównych odległościach (innych niż pełne setki metrów), które na każdej edycji są prawie zawsze inne.

Po czwarte strzelec musi być zdolny do rażenia na torze od 1 do 15 celów na różnych odległościach, z różnych postaw, a ich wielkość waha się od średnicy 20 do 50 cm. 

I po piąte oprócz presji czasu, mniej stabilnej postawy strzeleckiej, strzelania do wielu celów, zawodnik musi być przygotowany na strzeleniu po mniejszym lub większym wysiłku.

Wszystkie pięć powyższych czynników składając w jedną całość powoduje, że konkurencje rozgrywane na zawodach LRM wymagają wszechstronnego przygotowania od zawodnika i są dla niego bardzo wymagające.

W czasie tegorocznej LRM przeprowadzono 20 konkurencji, które zostały rozegrane w dwóch trybach. 13 torów przeprowadzono w trybie pojedynczym oraz 7 torów w trybie ciągłym tzn. zawodnik przemieszczał się na dystansie 1500m od stage do stage wykonywając zadania ogniowe i musiał ukończyć cały przebieg w limicie czasu 20 minut.

Na odprawie rozpoczynającej zawody stanęło 86 zawodników. 39 zawodników startujących w klasie TACTICAL, 10 zawodników w klasie SEMIAUTO TACTICAL, 26 zawodników w klasie OPEN i 11 zawodników w klasie SEMIAUTO OPEN

Opis i analiza torów rozegranych w ramach 6. edycji LRM

KONKURENCJA NR 1 „COLD BORE SHOT”

Zadanie

Ostrzelać tarczę papierową 50x50cm umieszczoną na dystansie 485m jednym strzałem (tzw. „zimny strzał”) z postawy leżąc w czasie do 60 sekund od komendy sędziego.

Analiza wyników zawodników

Najbliższa odległość trafienia od centralnego punktu tarczy: 4cm

Ilość zawodników uzyskało trafienie w promieniu 1 MOA: 15 zawodników (4 SEMIAUTO OPEN, 8 OPEN, 3 TACTICAL)

Ilość zawodników nie trafiło w tarczę: 21 zawodników (3 SEMIAUTO OPEN, 4 SEMIAUTO TACTICAL, 3 OPEN, 11 TACTICAL)

KONKURENCJA nr 2 „TRIO”

Zadanie

Ostrzelać trzy cele metalowe (MTS TOD – koło 30cm i kwadrat 40cm) ustawione na dystansie 630m, 740 i 840m do momentu trafienia, lecz oddając nie więcej niż 12 strzałów w czasie 3 minut. 

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili 3 cele: 18 zawodników (4 TACTICAL, 8 OPEN, 2 SEMIAUTO TACTICAL, 4 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili 2 cele: 20 zawodników (10 TACTICAL, 9 OPEN, 1 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili 1 cel: 27 zawodników (12 TACTICAL, 8 OPEN, 4 SEMIAUTO TACTICAL, 3 SEMIAUTO OPEN)

KONKURENCJA nr 3 „LR MYKITA”

Zadanie

Trafić cel metalowy (MTS TOD – koło 30cm i kwadrat 40 cm) ustawiony na dystansie 1130 m oddając nie więcej niż 10 strzałów w ciągu 180 sekund.

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej jeden cel: 31 zawodników  (8 TACTICAL, 16 OPEN, 2 SEMIAUTO TACTICAL, 5 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili cel pierwszym strzałem: 1 zawodnik (1 OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili cel drugim strzałem: 7 zawodników (3 TACTICAL, 3 OPEN, 1 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili cel trzecim lub czwartym strzałem: 9 zawodników (1 TACTICAL, 4 OPEN, 4 SEMIAUTO OPEN)

KONKURENCJA nr 4 „MONOPOD CHALLENGE”

Zadanie

Trafić cel metalowy o średnicy 35 cm ustawiony na odległości 530m z trzech postaw (stojąc, klęcząc i siedząc) z użyciem tripodu lub pastotrału w czasie 3 minut

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej raz cel: 67 zawodników  (29 TACTICAL, 23 OPEN, 6 SEMIAUTO TACTICAL, 9 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili cel z trzech postaw: 15 zawodników  (8 TACTICAL, 7 OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili cel z dwóch postaw: 27 zawodników  (12 TACTICAL, 8 OPEN, 4 SEMIAUTO TACTICAL, 3 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili cel z jednej postawy: 25 zawodników  (9 TACTICAL, 8 OPEN, 2 SEMIAUTO TACTICAL, 6 SEMIAUTO OPEN)

KONKURENCJA nr 5 „THROUGH THE LOOPHOLE”

Zadanie

Ostrzelać cel metalowy o średnicy 20 cm ustawiony na dystansie 346m. Strzelec wykonywał strzelanie przez trzy szczeliny w tekturowej ścianie o wymiarach 3x15cm każda z miejsca oddalonego od ściany o 1,5 m.

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej raz cel: 26 zawodników  (7 TACTICAL, 11 OPEN, 2 SEMIAUTO TACTICAL, 6 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili cel z trzech postaw: 1 zawodnik  (1 OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili cel z dwóch postaw: 6 zawodników  (1 TACTICAL, 3 OPEN, 1 SEMIAUTO TACTICAL, 1 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili cel z jednej postawy: 19 zawodników  (6 TACTICAL, 7 OPEN, 1 SEMIAUTO TACTICAL, 5 SEMIAUTO OPEN)

KONKURENCJA nr 6 „TOTAL DEFENCE”

Zadanie

Ostrzelać 15 ukazujących się celów metalowych, figury bojowe 23 mod i 30 mod umieszczone na dystansach od 250 do 600m w czasie 180 sekund

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej dwa cele: 85 zawodników  (38 TACTICAL, 26 OPEN, 10 SEMIAUTO TACTICAL, 11 SEMIAUTO OPEN)

Maksymalna ilość celów trafionych przez zawodnika: 11 celów

Średnia ilość celów trafionych przez zawodników: 7 celów

KONKURENCJA nr 7 „ATTACK OF WELDER”

Zadanie

Trafić dwukrotnie dwa cele o średnicy 20 i 25 cm ustawione na dystansie 287m i 484m z postawy leżąc i siedząc za stołem. Strzelec zakładał na głowę maskę spawalniczą i rękawice na rękę dominującą. Strzelec wykonywał strzelanie w dwóch sekwencjach: raz z rękawicą na ręce i raz bez rękawicy

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej jeden cel: 75 zawodników  (29 TACTICAL, 26 OPEN, 9 SEMIAUTO TACTICAL, 11 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy ostrzelali prawidłowo wszystkie cele:  0 zawodników

Maksymalna ilość trafień celów na 16 możliwych trafień: 14 trafień

Średnia ilość trafień celów przez zawodników: 5 trafień

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej 8 razy cele (50% konkurencji): 19 zawodników  (3 TACTICAL, 9 OPEN, 1 SEMIAUTO TACTICAL, 6 SEMIAUTO OPEN)

KONKURENCJA nr 8 „MYKITA RUN”

Zadanie

Trafić 6 razy poruszający się cel metalowy, figura bojowa nr 40 mod na dystansie 500m, oddając nie więcej niż 9 strzałów 

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy ostrzelali skutecznie 6 razy cel:  0 zawodników

Maksymalna ilość trafień w cel: 5 trafień

Średnia ilość trafień w cel: 1 trafienie 

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej jeden raz cel: 38 zawodników  (18 TACTICAL, 13 OPEN, 3 SEMIAUTO TACTICAL, 4 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej trzy razy cel: 7 zawodników  (7 TACTICAL)

KONKURENCJA nr 9 „TOWER OF TIRE”

Zadanie

Ostrzelać 7 razy cel o średnicy 30 cm ustawiony na dystansie 441m. Zawodnik buduje wieże z opon (po każdym strzale dokładając lub ujmując oponę), z której wykonuje zadanie strzeleckie.

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili cel 7 razy:  0 zawodników

Maksymalna ilość trafień w cel: 5 trafień (1 OPEN)

Średnia ilość trafień w cel: 1 trafienie 

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej jeden raz cel: 51 zawodników  (20 TACTICAL, 20 OPEN, 4 SEMIAUTO TACTICAL, 7 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej trzy razy cel: 12 zawodników  (5 TACTICAL, 6 OPEN, 1 SEMIAUTO OPEN)

KONKURENCJA nr 10 „5 HOLE DRILL”

Zadanie

Ostrzelać cel o średnicy 20cm ustawiony na dystansie 293m przez pięć otworów wyciętych w drewnianej ścianie, które wymuszały skręcenie broni o kąt od 0 – 90 stopni

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili cel 5 razy:  0 zawodników

Maksymalna ilość trafień w cel: 4 trafień (1 OPEN)

Średnia ilość trafień w cel: 1 trafienie 

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej jeden raz cel: 54 zawodników  (26 TACTICAL, 16 OPEN, 5 SEMIAUTO TACTICAL, 7 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej dwa razy cel: 15 zawodników  (6 TACTICAL, 6 OPEN, 1 SEMIAUTO TACTICAL, 2 SEMIAUTO OPEN)

KONKURENCJA nr 11 „AMBUSH”

Zadanie

Ostrzelać z wnętrza pojazdu wojskowego HONKER dwa cele metalowe o średnicy 20 i 30 cm ustawionych na dystansach 249m i 348m. Na początek strzelec ostrzeliwuje cele z przedziału kierowcy, a następnie z przedziału transportowego. 

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili wszystkie cele:  23 zawodników (10 TACTICAL, 12 OPEN, 1 SEMIAUTO OPEN)

Średnia ilość trafień w cel: 2 trafienia

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej dwa cele: 69 zawodników  (32 TACTICAL, 23 OPEN, 5 SEMIAUTO TACTICAL, 9 SEMIAUTO OPEN)

KONKURENCJA nr 12 „CASTAWAY”

Zadanie

Ostrzelać z wnętrza atrapy łodzi wiosłowej dwa cele metalowe o średnicy 20 i 30 cm ustawionych na dystansach 229m i 309m. Zawodnik ubrany był w kamizelkę wypornościową. 

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili wszystkie cele:  29 zawodników (12 TACTICAL, 11 OPEN, 2 SEMIAUTO TACTICAL, 4 SEMIAUTO OPEN)

Średnia ilość trafień w cel: 2 trafienia

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej dwa cele: 58 zawodników  (25 TACTICAL, 21 OPEN, 7 SEMIAUTO OPEN)

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej jeden raz cel: 73 zawodników  (32 TACTICAL, 24 OPEN, 7 SEMIAUTO TACTICAL, 10 SEMIAUTO OPEN)

KONKURENCJA nr 13 „BURPEE SHOOTING”

Zadanie

Ostrzelać cel o średnicy 20 cm umieszczony na dystansie 326m. Po każdym strzale zawodnik wykonywał ćwiczenie „Burpee” w ilości o jeden więcej do poprzedniej rundy w czasie 180 sekund 

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej jeden raz cel: 71 zawodników  (29 TACTICAL, 25 OPEN, 7 SEMIAUTO TACTICAL, 10 SEMIAUTO OPEN)

Maksymalna ilość trafień: 9 trafień 

Maksymalna ilość rund i powtórzeń burpee: 8 rund i 36 burpees 

KONKURENCJA NIESPODZODZIANKA „CROSS RUN MYKITA”

Zadanie

Ostrzelać pojedynczy cel do momentu trafienia, ale oddając nie więcej niż trzy strzały na siedmiu torach rozmieszczonych na dystansie 1500m.

Pkt 1 – MTS TOD – 640m – postawa leżaca

Pkt 2 – cel MTS RED 35cm – 530m – postawa leżąca

Pkt 3 – cel MTS RED 20cm – 346m – postawa leżąca

Pkt 4 – cel MTS RED 30cm – 484m – postawa siedząca ze stołu

Pkt 5 – cel MTS RED 30cm – 441m – postawa klęcząca ze stosu opon

Pkt 6 – cel MTS RED 20cm – 293m – postawa stojąca przez otwór w ścianie

Pkt 7 – cel MTS RED 20cm – 326m – postawa leżąca

Czas na ukończenie całego biegu 20 minut

Analiza wyników zawodników

Ilość zawodników, którzy przystąpiło do rywalizacji: 61 zawodników 

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej jeden cel: 61 zawodników 

Ilość zawodników, którzy trafili wszystkie cele: 4 zawodników 

Ilość zawodników, którzy trafili przynajmniej cztery cele: 42 zawodników 

Najkrótszy czas ukończenia konkurencji: 832 sekundy (13 minut i 52 sekundy)

Najdłuższy czas ukończenia konkurencji: 1752 sekundy (29 minut i 12 sekund)

Ilość zawodników, którzy przekroczyli zakładany czas konkurencji: 32 zawodników

Średni czas ukończenia konkurencji: 1282 sekund (21 minut 22 sekundy)

Czas zwycięzcy konkurencji: 867 sekund (14 minut i 27 sekund)

Skuteczność strzelecka zwycięzcy: 5 celów pierwszym strzałem, 1 cel drugim strzałem i 1 cel trzecim strzałem

Analizując konkurencje 6 edycji LRM wynika, że:

 • 8 celów było na dystansie do 300m;
 • 26 celów było na dystansie 301 – 600m;
 • 4 cele były na dystansie 601 – 900m;
 • 1 cel był na dystansie 900+m;
 • 13 razy wymagane było strzelanie w postawie leżąc;
 • 10 razy wymagane było strzelanie w postawie siedząc;
 • 5 razy wymagane było strzelanie w postawie klęcząc;
 • 4 razy wymagane było strzelanie w postawie stojąc;
 • 5 razy wymagane było strzelanie z użyciem trójnogu lub pastorału.

Analizując sprzęt używany przez zawodników można stwierdzić, że:

 • najpopularniejszy kaliber klasy OPEN i SEMIAUTO OPEN to 6.5 CREEDMORE – 21 zawodników;
 • najpopularniejszy kaliber klasy TACTICAL i SEMIAUTO TACTICAL to .308 WIN – 49 zawodników;
 • 41 zawodników używało amunicje fabryczną a 45 zawodników amunicję elaborowaną
 • Pierwsza piątka zawodników klasy OPEN używała amunicję: 4 elaborowaną i 1 fabryczną;
 • Pierwsza piątka zawodników klasy TACTICAL używała amunicję: 2 elaborowaną i 3 fabryczną;
 • Pierwsza piątka zawodników klasy SEMIAUTO OPEN używała amunicję: 3 elaborowaną i 2 fabryczną;
 • Pierwsza piątka zawodników klasy SEMIAUTO TACTICAL używała amunicję: 1 elaborowaną i 4 fabryczną;

 

Podsumowując analizę zawodów 6 edycji LRM można stwierdzić, że od 10 do 30% zawodników było zdolne uporać się bezbłędnie z konkurencjami przygotowanymi przez organizatorów. Natomiast do 20 – 50% zawodników uzyskało skuteczność trafień rzędu 50% i więcej na większości torów. Około 80 – 90% zawodników na większości torów wykonało minimalnie zadanie strzeleckie pozwalające na zaliczenie toru z punktami. Mniej więcej 90% celów była ustawiona na dystansie do 600m, które w około 33% sytuacji były ostrzeliwane z postawy leżąc.

Z tego wszystkiego wynika, że zawody Long Range Mykita wymagają od strzelca wszechstronnych umiejętności posługiwania się bronią, trochę kondycji fizycznej, bardzo dobrej znajomości balistyki zewnętrznej oraz dobrych zdolności organizacyjnych strzelca na torze.

Nie są to łatwe zawody, lecz dają zawodnikowi pełen obraz jego silnych i słabych stron w jego rzemiośle strzeleckim, wskazując dalszy kierunek jego rozwoju.

Sponsorami tegorocznej edycji LONG RANGE MYKITA były firmy:
HELIKON – TEX -fundator nagród dla zwycięzców poszczególnych klas sprzętowych oraz ubrań z najnowszej kolekcji OUTBACK dla sędziów.
RWS CETUS – sponsor zawodów oraz fundator nagród dla zwycięzców z poszczególnych klas sprzętowych.
DELTA OPTICAL – fundator nagród dla zwycięzców z poszczególnych klas sprzętowych. Ponadto firma dostarczyła lunety obserwacyjne wykorzystywane prze sędziów na zawodach.
3GUN.pl – firma ufundowała statuetki dla zwycięzców poszczególnych klas sprzętowych oraz cele MTS RED i MTS TOD.
Zakład rusznikarski JANCZEWSKI Olsztyn – fundator nagród dla zwycięzców z poszczególnych klas sprzętowych.
BUŁA KNIFE – ufundował noże wykonane specjalne na tą edycję zawodów, z wygrawerowanym logiem zawodów.
Partnerami zawodów były firmy:
GREEN MEN CLAN – przygotowując naszywki i kubki
POLSKIETARCZE.PL – firma przygotowała specjalną tarczę strzelecką do rozgrywania konkurencji Cold Bore Shot.
Tabele z wynikami:
Galeria
Tailor
Autor zdjęć: Marcin Czerwiński i Panda

Przeczytaj także

Reklama

News