poniedziałek, 22 lipca, 2024

Jak uzyskać pozwolenie na broń w Polsce?

Share

Aby uzyskać pozwolenie na broń w Polsce, należy przejść przez określony proces zgodnie z polskim prawem. Procedury te mogą się różnić w zależności od rodzaju broni, której chcesz używać oraz innych czynników. Oto ogólny zarys kroków, które są zazwyczaj wymagane:

 1. Nabycie uprawnień: Aby w ogóle starać się o pozwolenie na broń, musisz mieć odpowiednie uprawnienia. Zazwyczaj obejmuje to:
  • Posiadanie pełnej zdolności prawnej.
  • Ukończenie odpowiedniego kursu lub szkolenia w zakresie posługiwania się bronią.
  • Zdobycie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania broni.
 2. Złożenie wniosku: Następnie musisz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na broń w odpowiednim organie. W zależności od rodzaju broni (np. broń palna, pneumatyczna) i celu jej posiadania (np. sportowy, ochrona osobista), organ ten może się różnić. Zazwyczaj jest to komenda powiatowa Policji lub Urząd Wojewódzki.
 3. Dokumenty: Wraz z wnioskiem musisz przedstawić pewne dokumenty, takie jak:
  • Dowód tożsamości.
  • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z zakresu obsługi broni.
  • Zaświadczenie lekarskie.
  • Informacje o celu posiadania broni (np. sport, ochrona osobista).
  • Inne dokumenty wymagane przez właściwy organ.
 4. Procedura administracyjna: Twój wniosek będzie przetwarzany przez właściwy organ. Mogą przeprowadzić oni także kontrolę Twojej przeszłości kryminalnej i psychologicznej.
 5. Egzamin teoretyczny: W niektórych przypadkach może być wymagane zdanie egzaminu teoretycznego związanego z ustawami dotyczącymi broni.
 6. Weryfikacja miejsca przechowywania broni: Organ odpowiedzialny może sprawdzić miejsce, w którym będziesz przechowywać broń, aby upewnić się, że spełnia ono określone wymogi bezpieczeństwa.
 7. Decyzja i odbiór pozwolenia: Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz pozwolenie na broń, które będzie musiało być regularnie odnawiane zgodnie z polskim prawem.

Ważne jest, abyś upewnił się, że jesteś zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i przepisami dotyczącymi posiadania broni w Polsce. Proces ten może być skomplikowany, dlatego warto skonsultować się z odpowiednimi organami lub prawnikiem specjalizującym się w tym obszarze, aby uzyskać pełną i aktualną informację na temat wymagań i procedur.

Fot. CZ

 

Przeczytaj także

Reklama

News