sobota, 22 czerwca, 2024

Historyczny zjazd PZŁ

Share

W Ołtarzewie rozpoczął się dzisiaj Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, który jest najwyższą władzą w PZŁ.

Pod wieloma względami jest to zjazd historyczny. Począwszy od zawiłości związanych z jego zwołaniem i przeprowadzeniem a kończywszy na sytuacji w jakiej jest obecnie PZŁ.

To jest rok jubileuszowy z okazji 100 – lecia PZŁ.

Na zjeździe jest obecnych 59% upragnionych delegatów. Zjazd jest prawomocny porządek obrad jest realizowany. Już od samego początku bardzo często da się słyszeć słowo “samorządność”.

O dalszym przebiegu będziemy Was informować.

Na żywo:

  • Najwyższe odznaczenie łowieckie ZŁOM zostało przyznane Pani Poseł Urszuli Pasławskiej.
  • Przedstawione do głosowania poprawki Statutu PZŁ zostały przyjęte.
  • LINK do dokumentów zjazdowych
  • Prezydium NRŁ przedstawiło kierunki działania PZŁ a w szczególności sprawy związane z PR-em i zwalczaniem wirusa ASF. NRŁ właśnie zwalczanie ASF uważa za jedną z dróg do lepszego postrzegania myśliwego w społeczeństwie.
  • Jednym z celów jest przywrócenie prawa do możliwości udziału dzieci w polowanie przez ich rodziców. Jest to obecnie zakazane w Polsce. To wraz z obowiązkowymi badaniami miało spowodować, że myśliwi będą postrzegani jako osoby nieodpowiedzialne, które trzeba badać i nie można im nawet dać prawa do wychowania swoich dzieci wg własnego światopoglądu. Jeden z Delegatów złożył wniosek do NRŁ która powinna zaskarżyć te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Mecenas obecny na zjeździe wyjaśnił ze NRŁ nie ma możliwości składania takich wniosków.
  • Poseł Pasławska informuje, że złożyła taki wniosek ale nie było woli do podjęcia działań przez TK.
  • Trwa dyskusja na temat kierunków działania PZŁ w tym możliwości porozumienia ze Zwiazkiem Kynologicznym w Polsce.
  • Prezes NRŁ podziękował za przybycie, za zrozumienie sytuacji w jakiej się znalazł PZŁ. Podkreślił jednomyślność, determinację Delegatów przybyłych na zjazd.
  • Prowadzący zjazd także podziękował i zamknął obrady.

Przeczytaj także

Reklama

News