sobota, 22 czerwca, 2024

Delta Long Range Weekend- plan “gongowiska”

Share

 

Już w najbliższy weekend odbędą się warsztaty Delta Long Range Weekend. Ponad 160 uczestników będzie miało okazję podnieść swoje umiejętności strzeleckie pod okiem doświadczonych instruktorów. Poligon Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce to idealne miejsce na tego rodzaju warsztaty. Warunki terenowe pozwalają bezpiecznie strzelać nawet na 1 850 m. 

Plan stanowisk strzeleckich

Plan “gongowiska”

TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW

 

13-14.05.2023 – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – Zielonka k. Warszawy.

 

PROGRAM WARSZTATÓW

 

13.05.2023 – WARSZTATY DZIEŃ 1 (TYLKO ZAREJESTROWANI UCZESTNICY Delta Long Range Weekend 

6:00-8:00 – Prace związane z organizacją przedpola i stanowisk.

8:00-8:30 – Odprawa organizacyjna z instruktorami.

8:30-08:50 – Inauguracja Warsztatów, Omówienie organizacji, przebiegu oraz warunków bezpieczeństwa.
8:50-09:00 – Potwierdzenie zapoznania się z warunkami bezpieczeństwa w czasie trwania warsztatów przez uczestników.
9:00-17:00 – Strzelania treningowe: Long Range Extreme, Advanced Long Range, Poficiency Test,
Basic Long Range, Practical Rifle Shooting, Mid Range, Obstcles, .22LR Shooting.

17:00 – Zakończenie strzelań treningowych.

 

14.05.2023 – WARSZTATY DZIEŃ 2 (TYLKO ZAREJESTROWANI UCZESTNICY Delta Long Range Weekend 

6:00-8:00 – Prace związane z organizacją przedpola i stanowisk.

8:00-8:30 – Odprawa organizacyjna z instruktorami.

8:30-08:50 – Inauguracja Warsztatów, Omówienie organizacji, przebiegu oraz warunków bezpieczeństwa.
8:50-09:00 – Potwierdzenie zapoznania się z warunkami bezpieczeństwa w czasie trwania warsztatów.
9:00-17:00 – Strzelania treningowe: Long Range Extreme, Advanced Long Range, Poficiency Test,
Basic Long Range, Practical Rifle Shooting, Mid Range, Obstcles, .22LR Shooting.

17:00 – Zakończenie strzelań treningowych.

Regulamin warsztatów 

Delta Long Range Weekend w dniach 13-14.05.2023 (dalej: „Warsztaty”)
Organizator: Delta Optical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Nowych Osinach, ul. Piękna 1, 05-300 Nowe Osiny KRS: 0000784247, NIP: 8222047012 (dalej ”DO” lub ”Administrator”).

Przystępując do udziału w Warsztatach każdy ich uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje określone w nim warunki udziału w Warsztatach. 

 

WYTYCZNE ORGANIZATORA 

 1. Organizator apeluje o profesjonalne podejście do realizacji zagadnień ogniowych. Szczególny nacisk stawia się na warunki bezpieczeństwa oraz wysoką dyscyplinę. 
 2. Realizację zagadnień Organizator poleca rozłożyć w czasie tak aby maksymalnie wykorzystać zmieniające się warunki pogodowe, kierunek oraz siłę wiatru. 
 3. Organizator poleca aby dokładnie z każdym zagadnieniem prowadzonym przez instruktorów oraz wybrać interesujące ścieżki wg własnych potrzeb. 
 4. Doraźnie oraz zależności od potrzeb organizowana będzie przerwa na serwis celów stalowych (malowanie – 10min), przerwa na omówienie zagadnień prze instruktorów 10-15min, przerwa na wspólny obiad, kawę oraz herbatę. 
 5. Organizator proponuje strzelanie w parach: strzelec i obserwator. Znacznie usprawni to osiąganie zamierzonych dystansów, usprawni komunikację między prowadzącymi strzelanie a strzelającymi. 
 6. W uzasadnionych przypadkach tj. awaria broni, brak możliwości osiągnięcia zamierzonych celów treningowych z przyczyn niezależnych – Organizator bierze pod uwagę dopuszczenie uczestnika do kolejnego dnia warsztatów nieodpłatnie. 
 7. Organizator bierze pod uwagę dopuszczenie uczestnika do kolejnego dnia warsztatów odpłatnie jeżeli zdecyduje się w pierwszym dniu warsztatów i zgłasza chęć uczestnictwa w dniu drugim. 
 8. Organizator nie zapewnia broni i amunicji obiektowej. Zalecana ilość amunicji 50-100szt. 

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Każdą broń należy traktować jak załadowaną; 
 2. Lufę kierujemy tylko i wyłącznie w kierunku celu, gdy zamierzamy prowadzić świadomy ogień celowany; 
 3. Każdorazowo przed oddaniem sprawdzamy otoczenia celem uniknięcia postrzału; 
 4. Palec ma kontakt z językiem spustowym broni tylko w momencie oddawania celowanego i świadomego strzału. 

Ponadto: 

Zabrania się strzelać: 

 1. z broni technicznie niesprawnej; 
 2. niesprawną amunicją oraz amunicją której użycie jest zabronione np. szczególnie niebezpieczną, zapalającą itd; 
 3. poza wyznaczony pas ognia strzelnicy, który zostanie omówiony na miejscu przez prowadzącego strzelanie; 
 4. do urządzeń i innych przedmiotów nie stanowiących celów (tarcz gongów). 

 

Strzelanie bezwzględnie przerywa się samodzielnie lub na sygnał prowadzącego strzelanie, w przypadku: 

 1. pojawienia się przed strzelającymi ludzi, sprzętu czy zwierząt; 
 2. padania pocisków poza wyznaczony pas ognia; 
 3. utraty orientacji w terenie przez strzelającego; 
 4. powstania pożaru; 
 5. gdy naruszone zostaną warunki bezpieczeństwa; 
 6. na sygnał prowadzącego strzelanie. 

 

WARUNKI DODATKOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa w warsztatach osobom stwarzającym zagrożenie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo nałożenia „czasowej kary taktycznej” na uczestnika za brak dyscypliny podczas warsztatów.
 3. Każdy uczestnik obowiązkowo zobligowany jest posiadać: Ochronniki słuchu oraz okulary ochronne.

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WARSZTATÓW

 1. Przystępując do uczestnictwa w Warsztatach Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i publikację jego wizerunku utrwalonego podczas Warsztatów w postaci zdjęć i filmów w celu promocji Organizatora na stronach/portalach/profilach/kontach/kanałach internetowych i społecznościowych Delta Optical oraz w materiałach drukowanych. Zgoda może zostać cofnięta po upływie 1 roku.
 2. Organizator nie będzie przetwarzał wykonanych podczas Warsztatów zdjęć i filmów specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator będzie wykorzystywał wykonane podczas Warsztatów zdjęcia i filmy do relacjonowania Warsztatów na stronach/portalach/profilach/kontach/kanałach internetowych i społecznościowych Delta Optical oraz w materiałach drukowanych. Wykorzystanie utrwalonego w ten sposób wizerunku Uczestnika  na potrzeby relacji i informowania o wydarzeniu w postaci zorganizowanych przez Delta Optical Warsztatów i promocji Organizatora ma podstawę w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)). 

 

Przeczytaj także

Reklama

News