poniedziałek, 22 lipca, 2024

4 lipca Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych

Share

Drodzy Amerykanie,

Z okazji Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych, 4 lipca, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia!

Niech ten dzień będzie dla Was czasem radości, dumy i refleksji nad historią Waszego wspaniałego kraju. Życzymy Wam, abyście mogli cieszyć się wolnością, którą z takim trudem wywalczyli Wasi przodkowie.

Szczególne życzenia kierujemy do wszystkich Strzelców – niech Wasza pasja i zaangażowanie w doskonalenie umiejętności strzeleckich przynosi Wam wiele satysfakcji i sukcesów. Jesteście wspaniałym przykładem ducha sportu i oddania dla ojczyzny.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
PortalStrzelecki.pl

Dear Americans,

On the occasion of Independence Day, July 4th, we extend our warmest wishes to you all!

May this day be filled with joy, pride, and reflection on the history of your great nation. We wish you to enjoy the freedom that your ancestors fought so hard to achieve.

Special wishes go out to all Shooters – may your passion and dedication to honing your shooting skills bring you much satisfaction and success. You are a wonderful example of the spirit of sport and dedication to your country.

With warm regards,
PortalStrzelecki.pl

Przeczytaj także

Reklama

News