poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Zimowy Snajper 2021 zmiana terminu

Share

Obowiązujące obostrzenia związane z Covid-19 zostały właśnie przedłużone do 31 stycznia. Tym samym Organizator realizuje Plan B – zawody odbędą się w dniach 20-21 lutego.

Już po raz jedenasty strzelcy długodystansowi spotkają się na strzelnicy Klubu Strzeleckiego SNAJPER w Marcinkowie koło Mrągowa.
Tradycyjnie zawody te rozpoczynają sezonu strzelecki long range.
Głównym Organizatorem zawodów „Zimowy Snajper 2021” jest firma „WOLF Szkolenia Strzeleckie Sp. z o.o.” przy współpracy Klubu Strzeleckiego SNAJPER w Mrągowie.

W tegorocznej edycji nie zabraknie nowości. Dodana została konkurencja “Zimny Dzwon” oraz dodatkowa klasa REPETIER dla posiadaczy karabinów semi-auto.

Zawody zostały objęte patronatem Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Pomysłodawcą zawodów jest Michał Jaroszyński-Wolfram. Dzięki jego doświadczeniu zdobytemu na wielu strzelnicach w kraju i za granicą zawody są zawsze perfekcyjnie przygotowane i przeprowadzone. Michał jest utytułowanym strzelcem, który zdobywał czołowe miejsca na długodystansowych zawodach statycznych i dynamicznych.

Sylwetka Michała w formie wywiady z nim tutaj:
Wywiad z Michałem

Wróćmy do samych zawodów.

Obowiązujące obostrzenia związane z Covid-19 zostały właśnie przedłużone do 31 stycznia. Tym samym Organizator realizuje Plan B – zawody odbędą się w dniach 20-21 lutego.
Tegoroczna edycja, mimo trudnych czasów pandemii, zebrała komplet zawodników. Piątek to czas na trening, sprawdzenie i wyzerowanie sprzętu. Strzelania oceniane odbędą się w sobotę i niedzielę. W Marcinkowie mamy do czynienia z zawodami mieszanymi. Konkurencje dynamiczne z presją czasu, konkurencje statyczne, także z presją czasu. Niespodzianka dla strzelców gdzie Organizator puszcza wodze fantazji zaskoczy nie jednego bywalca zawodów taktycznych. Wszystko to sprawia, że zawody nie są nudne. Trzeba się wykazać bardzo dobrym obyciem z bronią, planowaniem i doświadczeniem. Uważam, że są to doskonałe zawody dla początkujących. Miła atmosfera zarówno na treningu i samych zawodach mogą znacznie pomóc we wdrożeniu niedoświadczonych zawodników w przygodę z LR. w  Strzelcy rywalizują w trójboju, który składa się z następujących konkurencji:

1. „Zimny strzał” – czas – 1 minuta.
Po sygnale Sędziego z wyznaczonego miejsca należy przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy (biała karta o wymiarach 210 x 297 mm ułożona pionowo, z czarnym punktem o średnicy 14 mm umieszczonym pośrodku). Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi dla obu klas sprzętowych 3 minuty.
Broń można tylko postawić na wyznaczonym stanowisku, a amunicję jedynie położyć. Nie wolno się składać, ustawiać przyrządów ani wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.

Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.
Konkurencja „Zimny Strzał” od niniejszej edycji, poza częścią Trójboju, stanowi także pierwszą część oddzielnie punktowanego zadania o nazwie „Zimny Dzwon”:
Po wykonaniu strzelania opisanego w pkt. 1, bez zbędnej zwłoki, Zawodnik wykonuje 5 pompek (Panowie) lub 5 przysiadów (Panie) i oddaje drugi strzał – do metalowego celu reaktywnego – dzwonu strzeleckiego o średnicy 1 MOA.
Zakończenie konkurencji – drugi strzał (czas spisywany z timera). Maksymalnie, łącznie – trzy minuty.
Do Trójboju zalicza się jedynie wynik konkurencji „Zimny Strzał”. Udział w konkurencji „Zimny Dzwon” będzie premiowany ciekawą nagrodą oraz dyplomem – dodatkowo, poza premią Trójboju.
2. „Zimna dziesiątka” – czas – 1 minuta.
Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 10 strzałów:
w kategorii Repetier: do jednego dzwonu strzeleckiego
w kategorii Semi-Auto: do dwóch dzwonów strzeleckich (naprzemiennie) ustawionych obok siebie
Strzały chybione będzie na głos komunikował Sędzia obserwujący cel / cele.
Czas przygotowawczy:
w klasie sprzętowej Repetier – 3 minuty.
w klasie sprzętowej Semi-Auto – 5 minut.
Zawodnicy klasy sprzętowej Repetier ładują karabiny pojedynczo po sygnale START.
Zawodnicy klasy sprzętowej Semi-Auto ładują dowolną liczbę magazynków w czasie przygotowawczym i podpinają załadowany magazynek po sygnale START.
Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

3. „Zimny Snajper”:
Po sygnale Sędziego zawodnik:
W klasie Repetier oddaje 30 strzałów ocenianych w czasie 15 minut do trzech tarcz w typie Np23p (po 10 strzałów do każdej).
W klasie Semi-Auto: zawodnik oddaje 30 strzałów ocenianych w czasie 5 minut do trzech tarcz w typie Np23p (po 10 strzałów do każdej).
Czas przygotowawczy w klasie Repetier wynosi 3 minuty.
Czas przygotowawczy w klasie Semi-Auto wynosi 5 minut.
Zawodnicy klasy sprzętowej Repetier ładują karabiny pojedynczo po sygnale START.
Zawodnicy klasy sprzętowej Semi-Auto ładują dowolną liczbę magazynków w czasie przygotowawczym i podpinają załadowany magazynek po sygnale START.
Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:
1. Zimny Strzał – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy pełny, a także zaczęty centymetr oddalenia przestrzeliny od celu. Średnica celu – 14 mm. Pole „Specjalnej tarczy”: 210 mm x 297 mm – karta A4 ułożona pionowo. Strzały poza pole karty będą punktowane jako „0” (zero punktów).
2. Zimna Dziesiątka – 100 pkt – za dziesięciokrotne trafienie w cel. Każde trafienie = 10 pkt.
3. Zimny Snajper – 300 pkt – za trzydzieści dziesiątek
W sumie, w trójboju można uzyskać max. 500 pkt.
4. Zimny Dzwon – konkurencja dodatkowa, stanowiąca rozszerzenie konkurencji nr 1 „Zimny Strzał”, nie wliczająca się do Trójboju, polegająca na oddaniu dodatkowego strzału do drugiego, innego celu.
W tej konkurencji wynik pierwszego strzału nie ma znaczenia, o ile przestrzelina znajdzie się w dowolnym punkcie „Specjalnej tarczy” (strzał celny). Zwycięża Zawodnik, który odda drugi celny strzał i zrobi to najszybciej. Premiowany wyjątkową nagrodą będzie jedynie Zwycięzca, ale w Komunikacie końcowym uwzględnimy wszystkich śmiałków przyjmujących to wyzwanie.
5. Niespodzianka – ilość amunicji niezbędna do ukończenia tej konkurencji jest nieznana, ale dobrym strzelcom z pewnością wystarczy 50 nabojów.
W komunikacie końcowym każda konkurencja będzie opisana oddzielnie – w sumie sześć protokołów. Sędziowie ocenią jednak tylko wszechstronność zawodników, klasyfikując i nagradzając ich wyniki w Trójboju (czwarty protokół). Dla najlepszych w tych zmaganiach, przewidziano puchary za zajęcie miejsc od 1 do 3, dodatkowo za miejsca od 1 do 6 wręczone zostaną dyplomy.

Zwycięzcy dodatkowych konkurencji: Zimny Dzwon opisanej w piątym protokole, a także Niespodzianka opisanej w szóstym protokole, otrzymają unikalną nagrodę i dyplom.

Darek Topyła
Darek Topyłahttps://portalstrzelecki.pl
Redaktor naczelny Portalu Strzeleckiego. Pomysłodawca i założyciel serwisu internetowego portalstrzelecki.pl, strzelec sportowy, dalekodystansowy, myśliwy. Instruktor strzelectwa sportowego, sędzia PZSS kl. III. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Autor rozwiązań informatycznych dla organizatorów zawodów strzeleckich. Pomysłodawca aplikacji webowej shooterstats.pl.

Przeczytaj także

Reklama

News