Zapisy Bochnia Open 13-14 września. Memoriał Janusza Michałowskiego

1
323

Organizator uruchomił zapisy na zawody Bochnia OPEN, które są także memoriałem Janusza Michałowskiego. Można już zapisywać się na stronie www.bochnia.f-class.pl

 

Janusz Michałowski był wspaniałym człowiekiem i strzelcem mocno zaangażowanym w szereg różnych typów strzelań od IPSC które współtworzył w czasach jego początków w naszym kraju. Organizował w Siemianowicach Śląskich precyzyjne strzelania karabinowe takie jak Benchrest.  Był pierwszym Mistrzem Polski F-Class w klasie Open.

 

Regulamin konkurencji karabinowych II Edycji Bochnia Open – Memoriału Janusza Michałowskiego
Bochnia ,13-14 wrzesień 2019

1. CEL ZAWODÓW

Rozwój strzelectwa długodystansowego, współpraca środowisk strzelców sportowych i mundurowych mająca na celu poprawę poziomu strzeleckiego i obronności w naszym rejonie.

2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW:

TS “Wisła” Kraków, Nekrosoft.com Rafał Walczowski, przy współpracy z Małopolskim Centrum Strzelectwa.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Zawody rozpoczną się o godz. 9.00 w dniu 14 września 2019 na strzelnicy “MCS” w Bochni Pogwizdowie. W piątek 13 września odbędzie się trening dla zawodników.

4. PROGRAM ZAWODÓW

Dystanse: 200 m, 300 m i 400 m (200 i 300m dla Benchrest i konkurencji historycznych)

Klasy sprzętowe/konkurencje:

  • Klasa SEMI-AUTO
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnoga i tylnej w formie worka. Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu – wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu.
   • Broń: karabin samopowtarzalny (w którym z wyjątkiem ewentualnych zacięć przeładowanie następuje z magazynka automatycznie pod wpływem pracy gazów prochowych) w dowolnym kalibrze do 8,6 mm o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg razem z dwójnogiem oraz jakimikolwiek dodatkowymi elementami dołączanymi do karabinu (np. wkrętarka do regulacji bipodu). Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
   • Przyrządy celownicze dowolne
  • Klasa SNIPER
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie składanego dwójnoga i tylnej w formie worka. Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu – wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu.
   • Broń: karabin w kalibrze 223 Rem lub 308Win o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg (razem z dwójnogiem oraz jakimikolwiek dodatkowymi elementami dołączanymi do karabinu np. wkrętarka do regulacji bipodu). Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu).
   • Przyrządy celownicze dowolne
  • Klasa SNIPER OPEN
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania jednej lub dwóch niepołączonych ze sobą podpórek: przedniej w formie dwójnoga i tylnej w formie worka. Broń może być podparta na odcinku nie dłuższym niż 20 cm z przodu i 15 cm z tyłu. Żadna część broni nie może opierać się na podłożu – wyjątkiem jest korzystanie z zamocowanego w łożu monopodu jako tylnej podpórki (zamiast tylnego worka). Ramię strzelającego powinno podczas strzału opierać się na stopce karabinu.
   • Broń: karabin w kalibrze do 8,6 milimetrów włącznie (338 Lapua) o łącznej wadze nie przekraczającej 12 kg(razem z dwójnogiem oraz jakimikolwiek dodatkowymi elementami dołączanymi do karabinu np. wkrętarka do regulacji bipodu). Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy (hamulec odrzutu). Przyrządy celownicze dowolne.
   • Przyrządy celownicze dowolne
  • Klasa Karabin Historyczny Wojskowy
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania przedniej podpórki w formie, worka lub plecaka. Z tyłu broń oparta na ramieniu. Dozwolone jest użycie pasa.
   • Broń: karabin w kalibrze od 222 do 458 wyprodukowany przed 1955r. (nie replika), Tylko oryginalna konfiguracja fabryczna, będąca na wyposażeniu formacji wojskowych. Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla danego typu broni. Muszka w postaci słupka. Dopuszcza się osłony muszki jeżeli fabrycznie były stosowane na danym typie broni. Szczerbinka w postaci celownika ramkowego lub celownika przeziernikowego (jeżeli fabrycznie był montowany na danym typie broni).
  • Klasa Karabin Historyczny Open
   • Postawa strzelecka: leżąca z możliwością zastosowania przedniej podpórki w formie bipoda, worka lub plecaka. Z tyłu broń oparta na ramieniu. Dozwolone jest użycie pasa.
   • Broń: karabin w kalibrze od 222 do 458 wyprodukowany przed 1955r. (nie replika), z dowolnymi oryginalnymi niemodyfikowanymi mechanicznymi przyrządami celowniczymi (otwartymi lub przeziernikowymi).
  • Klasa Benchrest Open
   • Postawa strzelecka: siedząca przy stole, broń podparta w dwóch miejscach (przód i tył osady) na dowolnym przedmiocie (przedmiotach) przyniesionych przez strzelca – z zastrzeżeniem, że podparcie nie może być przytwierdzone do stołu strzeleckiego
   • Broń: karabin w dowolnym kalibrze
   • Przyrządy celownicze dowolne

   Procedura strzelania:

   • SEMI-AUTO -bez strzałów próbnych:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego ‘MOŻNA WYJĄĆ BROŃ’);
    • dystanse 200, 300 i 400m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc
    • Seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 200, 300 i 400m trwa 18 minut(po komendzie sędziego ‘ŁADUJ, START’); Naboje do magazynka wolno ładować po komendzie ‘ŁADUJ’
    • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 30 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
   • SNIPER, SNIPER OPEN -bez strzałów próbnych:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego ‘MOŻNA WYJĄĆ BROŃ’);
    • trójbój -dystanse 200, 300 i 400m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc
    • seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 200, 300 i 400m trwa łącznie i bez przerw 25 minut(po komendzie sędziego ‘ŁADUJ, START’;
    • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 30 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
   • Karabin Historyczny Open, Wojskowy -bez strzałów próbnych:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego ‘MOŻNA WYJĄĆ BROŃ’);
    • dwubój -dystanse 200 i 300m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania miejsc
    • seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 200 i 300m trwa łącznie i bez przerw 20 minut(po komendzie sędziego ‘ŁADUJ, START’;
    • na stanowisku zawodnikowi wolno mieć tylko odliczoną liczbę amunicji: 20 nabojów. W przypadku niewypału zawodnik ma obowiązek zgłosić to sędziemu prowadzącemu poprzez podniesienie ręki, rozładować dopiero na jego polecenie – sędzia prowadzący w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o dobraniu innego naboju zamiast niewypału;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;
   • BENCHREST OPEN– 1 seria próbna i po 2 oceniane pięciostrzałowe serie próbne na 200 i 300m:
    • Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie sędziego ‘MOŻNA WYJĄĆ BROŃ’);
    • Seria próbna trwa 5 minut (po komendzie sędziego ‘ŁADUJ, START’;
    • Po komendzie „STOP, Rozładuj” jest 2 minutowa przerwa
    • Serie oceniane po 2 na dystansach 200, i 300 trwają łącznie i bez przerw 20 minut(po komendzie sędziego ‘ŁADUJ, START’;
    • po zakończeniu konkurencji broń można schować do futerałów czy pokrowców po jej rozładowaniu, umieszczeniu w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę i obowiązkowym sprawdzeniu przez sędziego prowadzącego potwierdzonym przez niego stosowną komendą;

5. UCZESTNICTWO

Każdy uczestnik zawodów ( z wyjątkiem zawodników z zagranicy i służb mundurowych) zobowiązany jest do podania numeru licencji PZSS przy rejestracji.

Kolejność strzelań oraz składy zostaną umieszczone na stronie 5 dni przed zawodami . Trening w piątek 13 wrzesień będzie się odbywał wg tych samych kolejności i procedur jak zawody.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego rozstrzygania wszelkich spornych kwestii związanych z zawodami.

6. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie w klasach,

  • na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków – przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;
  • łączna punktowa z odległości 200,300 i 400m przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X; Dla konkurencji historycznych 200 i 300m
  • BENCHREST OPEN: za strzał oddany do tarczy uważa się każde trafienie do tarczy, powyżej linii oddzielającej tarczę od tarczy próbnej oraz każdy strzał oddany do tarczy nieprawidłowej;wynikiem serii jest osiągnięte skupienie ocenianej grupy – mierzone jako średnica najmniejszego okręgu opisującego centra wszystkich przestrzelin wewnątrz prostokąta obejmującego tarczę wyrażone w MOA (minutach kątowych) i powiększone o kary;za każdy strzał poza prostokąt tarczy, „nadliczbowy” oraz oddany do tarczy niewłaściwej udziela się kary w wysokości 1 MOA;wynikiem zawodów jest średnia z punktacji uzyskanych w czterech seriach.

7. NAGRODY

W klasyfikacjach łącznych puchary/dyplomy za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 4-6. Dyplomy za poszczególne dystanse. W konkurencji Benchrest łącznych puchary za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 4-6 oraz nagroda na najlepszą grupę.

8. ZGŁOSZENIA

Rejestracja trwa od rozpoczęcia do wyczerpania przewidzianych miejsc lub do 10go września .

Istnieje możliwość startu w więcej niż jedna klasie sprzętowej przez tego samego zawodnika – Chętni do startu w różnych klasyfikacjach muszą zarejestrować się osobno do każdej klasy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia rejestracji zawodnika. Odmowa może nastąpić w szczególności z powodu wyczerpania ilości miejsc, a także w wypadku zgłoszenia zawodnika, wobec którego na innych zawodach strzelectwa długodystansowego stwierdzono nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz zasad rywalizacji sportowej, naruszanie obowiązków zawodnika, przekroczenia przepisów antydopingowych, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, bądź ich nieznajomość lub fakt niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią, a także nieprzestrzeganie przepisów o posiadaniu broni i amunicji lub regulujących obrót i wytwarzanie broni i amunicji. Odmowa może nastąpić bez podania przyczyn.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata startowa obejmuje również trening w piątek 13 września w danej konkurencji przeprowadzony w takiej samej procedurze jak zawody. Opłaty zawierają podatek Vat.Wysokość opłaty startowej w zawodach klasie sprzętowej –SNIPER, SNIPER-OPEN, Semi-Auto w trójboju wynosi 190 PLN. W klasach Karabin Historyczny Open i Wojskowy i a Benchrest OPEN opłata startowa 140 PLN.

Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest wpłacenie startowego przelewem na konto w terminie do 10 dni od rejestracji (ze względów organizacyjnych decyduje data wpływu startowego na konto bankowe ).

Dane do przelewu :
Nekrosoft.com Rafał Walczowski
konto numer 71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
w polu tytuł przelewu proszę wpisać “Bochnia 13-14 wrzesień 2019”.

Zawodnikom nieobecnym na zawodach startowe nie będzie zwracane. Zawodnikowi, który rezygnuje ze startu, nie przysługuje zwrot opłaty startowej.

10. BEZPIECZEŃSTWO

Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strzelnicy i do zachowania bezpieczeństwa. Zawodnicy na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie. Broń wolno nosić jedynie w pokrowcach lub futerałach. Wyciąganie broni z futerałów i pokrowców odbywa się jedynie na stanowisku strzeleckim po wyraźnym poleceniu sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa, w której można dokonać przeglądu broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie zabronione jest wnoszenie amunicji. Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia jakiejkolwiek broni załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem, a zarówno na treningu jak i podczas strzelań ocenianych w każdym momencie, gdy zawodnik nie prowadzi strzelania, jest zobowiązany do umieszczenia w komorze nabojowej broni wskaźnika rozładowania oznaczającego pustą komorę.

11. SPRAWY PORZĄDKOWE

  1. Naruszenia regulaminu będą karane przez sędziów stanowiskowych zgodnie z zasadami PZSS: kartka żółta -ostrzeżenie, kartka zielona – odjęcie 2 punktów, kartka czerwona – dyskwalifikacja. Rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkuje obligatoryjną dyskwalifikacją.Niedozwolona liczba amunicji na stanowisku skutkuje w pierwszej kolejności zieloną kartką a w przypadku niestosowania się przez zawodnika dyskwalifikacją.

Tarcze:
Karabin Historyczny – na 200m tarcza pistoletowa PSP 25 a na 300m tarcza PSZ-25m Benchrest – oficjalne tarcza benchrest WBSF 200 i 300. Semi Auto, Sniper i Sniper Open – na 200 i 300m tarcza pistoletowa PSP25 a na 400m tarcza F-Class 450m (w załączeniu)

Akceptując regulamin zawodnik zgadza się na cookie pamiętające o jego rejestracji. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) zawodnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich Bochnia Open.

 

wzory tarcz:

 

Zapraszamy do komentowania!