poniedziałek, 22 lipca, 2024

12 czerwca Święto Służby Ochrony Państwa.

Share

Służba Ochrony Państwa (SOP) to formacja odpowiedzialna za ochronę najważniejszych osób w państwie, delegacji zagranicznych oraz obiektów rządowych. Historia tej służby odzwierciedla ciągłe dostosowywanie struktur i metod działania do dynamicznie zmieniających się wyzwań związanych z bezpieczeństwem państwa.

Początki w II Rzeczypospolitej

Ochrona najważniejszych osób w Polsce zaczęła się organizować już w II Rzeczypospolitej. W 1924 roku utworzono Policję Państwową, której zadaniem była ochrona prezydenta, ministrów oraz innych wysokich rangą urzędników. Funkcjonariusze tej formacji byli szkoleni w kraju i za granicą, aby zdobyć niezbędne umiejętności do skutecznej ochrony VIP-ów.

Transformacja ustrojowa i powstanie BOR

W 1990 roku, w wyniku transformacji ustrojowej, utworzono Urząd Ochrony Państwa (UOP), a w jego ramach Biuro Ochrony Rządu (BOR). BOR przejęło odpowiedzialność za ochronę prezydenta, premiera, ministrów, ich rodzin oraz budynków rządowych i innych kluczowych obiektów. Biuro Ochrony Rządu przez lata 2001-2017 odpowiadało za szereg działań ochronnych, w tym zabezpieczanie wizyt zagranicznych, ochronę polskich placówek dyplomatycznych, także w miejscach konfliktów zbrojnych, oraz wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym.

Reorganizacja i powstanie SOP

Z biegiem czasu zaobserwowano potrzebę reorganizacji BOR. Niezbędne zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa. Na jej mocy, z dniem 1 lutego 2018 roku, powstała Służba Ochrony Państwa (SOP). Na czele formacji stanął Komendant SOP, który uzyskał status centralnego organu administracji rządowej podległego ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.

Współczesne zadania i wartości SOP

Służba Ochrony Państwa kontynuuje tradycje ochronne Biura Ochrony Rządu, jak i Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK. SOP odpowiada za ochronę najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej oraz znamienitych gości odwiedzających kraj, a także wybranych placówek dyplomatycznych. Profesjonalizm, skuteczność działania oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych są wyróżnikami funkcjonariuszy SOP, którzy każdego dnia wytężają swoje siły, aby sprostać powierzonym zadaniom.

Z okazji dzisiejszego święta Służby Ochrony Państwa składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom tej formacji.

Dziękujemy za Waszą codzienną, pełną poświęcenia pracę na rzecz bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie. Życzymy Wam zdrowia, sukcesów zawodowych, a także osobistej satysfakcji z pełnionej służby. Niech Wasza praca będzie doceniana i przynosi Wam wiele satysfakcji oraz dumy.

Dziękujemy za Wasz profesjonalizm i oddanie!

Zdj. SOP

Przeczytaj także

Reklama

News