niedziela, 19 maja, 2024

SNAJPER Nowa Dęba-zawody odwołane

Patronat medialny portalstrzelecki.pl

Share

 

To już XXI edycja zawodów “Snajper Nowa Dęba”.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Spotkanie w Nowej Dębie to nie tylko zawody. Organizatorzy przygotowali bogaty program trzydniowych warsztatów strzeleckich.

TERMINY
5, 6, 7 lipiec 2022 r. / 5, 6, 7 July 2022 warsztaty strzeleckie shooting worksops
8 lipca 2022 r. / July 8, 2022 oficjalny trening dla zarejestrowanych zawodników official training for registered competitors
9 lipca 2022 r. / July 9, 2022 XXI edycja zawodów Snajper Nowa Dęba XXI edition of the Snajper Nowa Dęba competition

 

REGULAMIN
ZAWODÓW STRZELECKICH – SNAJPER NOWA DĘBA
XXI Edycja lipiec 2022
Cel zawodów:
Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk służb mundurowych i sportowych. Zawody mają na celu poprzez wzajemną rywalizację podnosić kwalifikacje funkcjonariuszy i żołnierzy jak również propagować konkurencje na gruncie cywilnym.
W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy strzelec na poszczególnych
dystansach.

Organizator Zawodów:
Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie
Wykonawca:
Klub Strzelecki KASZTELAN LOK Rzeszów
Klub Strzelecki STRZELEC KUBIK LOK Mielec
Termin i miejsce zawodów:
08-09 lipca 2022 r. Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.
Program zawodów:
08 lipca 2022 r. (piątek) godz. 8:00 – trening dla zarejestrowanych zawodników wg listy, którzy wnieśli
opłatę startową;
09 lipca 2022 r. (sobota) godz. 8:00 – uroczyste otwarcie zawodów;
godz. 8.30 – rozpoczęcie konkurencji strzeleckich;
Dokładny program zawodów zostanie podany po zakończeniu rejestracji zawodników.

KONKURENCJA
Broń: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458. Z wyłączeniem “magnum” jako odrębnej
klasy sprzętowej.
Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej nie
dozwolonej do strzelań sportowych.
Bez strzałów próbnych!
Strzelanie nr 1:
Cel: tarcza SND 300 (o wymiarach 500x500mm)
Odległość: 300 metrów
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 10 minut
Ilość strzałów: 10
Strona 2 z 5
Strzelanie nr 2:
Cel: tarcza SND 600 (o wymiarach 750x750mm)
Odległość: 600 metrów
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 10 minut
Ilość strzałów: 10
Strzelanie nr 3:
Cel: tarcza SND 800/1000/1200 (o wymiarach 1000x1000mm)
Odległość: 800 metrów
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 10 minut
Ilość strzałów: 10
Strzelanie nr 4:
Cel: tarcza SND 800/1000/1200 (o wymiarach 1000x1000mm)
Odległość 1000 metrów
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 10 minut
Ilość strzałów: 10
Strzelanie nr 5:
Cel: tarcza SND 800/1000/1200 (o wymiarach 1000x1000mm)
Odległość 1200 metrów
Postawa: dowolna
Czas strzelania: 10 minut
Ilość strzałów: 10

Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach oraz w trójboju, w którym decyduje suma
punktów uzyskanych w strzelaniach nr 1, nr 2 oraz nr 3.
Dodatkowe informacje w rozdziale “Koszty uczestnictwa” oraz “Sprawy różne”.
Procedura strzelania
– Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania.
– Na komendę “Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni.
– Po komendzie “START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania nr 1, 2, 3.
– Po komendzie “STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez
sędziego.
– Każdy strzał oddany przed komendą “START” i STOP dyskwalifikuje zawodnika z konkurencji;
1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania nr. 1,2,3 z jednej zadeklarowanej
jednostki broni.
2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch
zawodników.
3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na jednym dowolnym przedmiocie
przyniesionym przez zawodnika. Do podparcia broni wolno używać np. plecaki lub zasobniki.
Całość sprzętu (bez broni i amunicji) dodatkowego używanego przez zawodnika nie może
ważyć więcej niż 4,5 kg. I może podlegać kontroli przez obsługę sędziowską.
a. dopuszcza się używania dwójnogu składanego przymocowanego do jednostki broni
Strona 3 z 5
b. tylna część broni nie może być oparta o podłoże oraz na dodatkowej podpórce (w
przypadku fabrycznie mocowanych lub dorabianych podpórek mają one być
zdemontowane lub będą plombowane)
c. nie wolno stosować podpór benchrestowych, restów, skypodów, podstaw stałych
metalowych lub z innego materiału, stałych nieskładanych podpór przykręconych do
broni.
4. Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego
strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.
5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach
transportowych. Jeżeli zawodnik wykorzysta go do podparcia lub stabilizacji broni, ekwipunek
ten podlegał będzie ważeniu wraz z pozostałym sprzętem.
7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez
sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Niezastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.
8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video.
Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Nie podlega on publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany do innych celów niż organizacyjnych Snajper Nowa Dęba.
9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej, a także atrap amunicji. Niezastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją.
11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny zawodów.
Uczestnictwo: W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające stosowne pozwolenia
w zakresie posiadania broni palnej, zarejestrowane w terminie po wniesieniu opłaty startowej.
Klasyfikacja:
– Indywidualna.
Nagrody:
Za zajęcie miejsc 1-3 Puchary dla każdej z konkurencji 300 m, 600 m, 800 m, trójbój (300 m, 600 m,
800 m), 1000 m, 1200 m, w klasie standard i magnum.
Za zajecie miejsc 1 – 6 Pamiątkowe dyplomy.
Termin zgłoszeń:
Rejestracja drogą elektroniczną na stronie www.snajpernowadeba.eu do dnia 03.07.2022 r.
Ilość startujących jest ograniczona.
Zawodnicy zagraniczni zgłoszenia do dnia 23.06.2022r.
Strona 4 z 5
Koszty uczestnictwa:
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Opłata startowa – 400 zł (zawiera podatek VAT 22%) od zawodnika, nie dotyczy jednostek
wojskowych.
W opłacie startowej zawarty jest posiłek regeneracyjny w piątek na treningu i w sobotę podczas zawodów, organizator zapewni grilla.
Opłata startowa za konkurencję 1000 m – 100 zł.
Opłata startowa za konkurencję 1200 m – 100 zł.
Opłatę startową należy wpłacać na konto do dnia 01.07.2022 r.
Na miejscu nie będzie możliwe zrealizowanie opłaty!
Konto do wpłat:
BPZW LOK Rzeszów, ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów
Nr rachunku PEKAO S.A.: 41 1240 4764 1111 0000 4866 1236
Tytułem: “Opłata XXI SND 2022 imię i nazwisko zawodnika”

Sprawy różne
1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze
startu nie przysługuje jej zwrot. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej np. przerwania
strzelania ze względu na decyzję Dowództwa poligonu lub w przypadku nadzwyczajnym
np. susza, pożar poligonu, opłaty startowe nie zostaną zwrócone, a istnieje możliwość
zaliczenia ich na poczet następnych treningów organizowanych w 2022 roku.
2. W dniu 08.07.2022 r. w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy
z wniesioną opłatą startową.
3. W przypadku większej liczby uczestników organizator ma prawo przeprowadzić rundę
eliminacyjną, która rozgrywana będzie w trakcie pierwszego strzelania ocenianego na odległość
300 metrów. Aby zakwalifikować się do strzelań na dalsze odległości konieczne jest uzyskanie
minimum 75% najlepszego wyniku w strzelaniu na odległość 300 metrów. Jeżeli organizator uzna za konieczne rozegranie dogrywki w rundzie eliminacyjnej strzelanie odbywa się następną
odległość 600 metrów. Aby zakwalifikować się do następnej serii ocenianej na 800 metrów
należy uzyskać analogicznie minimum 75% najlepszego rezultatu uzyskanego w strzelaninach na 600 metrów.
4. Konkurencje dodatkowe na 1000 i 1200 metrów strzelać może zawodnik, który wniósł opłaty dodatkowe oraz brał udział w strzelaniach 1, 2 i 3.
5. Organizator otwiera klasę magnum po zarejestrowaniu się minimum 10 zawodników.
6. Broń dla klasy “Magnum”: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do 458.
7. Zasady oceny trafień są zgodne z przepisami ISSF.

Ochrona danych osobowych:
Każdy uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich SNAJPER NOWA
DĘBA
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora tj. Biuro
Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich SNAJPER NOWA DĘBA (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Przeczytaj także

Reklama

News