sobota, 22 czerwca, 2024

Przechera 2020, nowa formuła zawodów

Share

Sytuacja w kalendarzu zawodów strzeleckich jest bardzo dynamiczna. Jedne zawody z niego “wypadają” a inne się w nim pojawiają. Dzisiaj rozmawiamy na temat zawodów „Przechera 2020” z organizatorem – Janem Piotrowskim, myśliwym o wieloletnim stażu i strzelcem długodystansowym. Zawody zostaną rozegrane 18 kwietnia na strzelnicy w Janowcu w woj. lubelskim.

Portal Strzelecki : Organizujesz zawody strzeleckie dla myśliwych w nowej formule. Skąd pomysł takiej właśnie formuły ?

Jan Piotrowski : Zawody wg regulaminu P.Z.Ł stały się już do bólu powtarzalne, wręcz nudne ☺ . Wypracowano własne techniki strzelań i postaw , zarówno w śrucie jak i kuli. „Przechera 2020” mają być inne, na różnych dystansach, w innych postawach strzeleckich. To po pierwsze. Po drugie – jest szansa, że na tych zawodach spotkają się myśliwi w innym składzie niż na lidze strzeleckiej PZŁ. Po trzecie wreszcie – formuła zawodów ma odzwierciedlić możliwie realnie warunki polowania.

PS : Czy mógłbyś przybliżyć szczegóły tej formuły ?

JP : Zaczynamy od zimnego strzału, który tak naprawdę jest najczęściej oddawany w łowiskach. A więc znajomość własnej broni, optyki, amunicji i techniki strzeleckiej. Dystans 200 m, cele są pomniejszone i np. 10-tka ma średnicę 7 mm. Potem przechodzimy na bliższe dystanse – 150, 100 i 50 m strzelając z postaw : klęczącej/siedzącej czy stojącej. Również limit czasu powoduje dodatkową presję, bo przecież w łowisku zwierz nie czeka aż myśliwy się poukłada.

PS : Z regulaminu wynika, że wyeliminowano wiele udogodnień : bipody, drugie stałe podparcie broni. Co pozostanie zawodnikom? Leszczynowy kij?

JP: Tak, to ma być jak w łowisku. W Polsce rozgrywane jest wiele zawodów sportowych: dynamiczne np. Mykita , tarczowe – F-class czy Long Shot. Tam dopuszcza się udogodnienia, które podczas polowania nie występują : betonowanie broni w uchwytach-imadłach, bipody typu wieże Eiffle’a . Tutaj będzie broń, pastorał i własne ciało. Na tych zawodach wygra strzelec a nie broń i wyposażenie.

PS. Liczysz, że ta formuła się przyjmie ?

JP. – Tak, liczę na to. Takie zawody będą realnym sprawdzianem dla każdego myśliwego. Jak wiadomo, każdy z nas urodził się snajperem ☺. Czas to zweryfikować. Poza tym liczę, że będą one motywacją do częstszego kontaktu z bronią na strzelnicy. Obaj dobrze wiemy, że dla wielu naszych kolegów samo ustawowe przystrzeliwanie broni jest przykrym obowiązkiem. Prawda jest jednak taka, że aby dobrze strzelać , należy „czuć broń” a to czucie bierze się z częstego kontaktu z bronią i treningu.

PS. Dzięki za rozmowę i do zobaczenia na osi.

 ZAPISY

dt

Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów.

Regulamin zawodów strzeleckich „Przechera 2020”

 1. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZŁ. W wyjątkowych sytuacjach mogą zostać dopuszczone inne osoby, startując jako PK (poza klasyfikacją). Podczas rejestracji na zawodach należy okazać legitymację PZŁ.
 2. Obowiązuje jeden egzemplarz broni do wszystkich konkurencji.
 3. Przy rejestracji  zawodników należy wpisać kaliber broni (do weryfikacji przestrzelin pociskiem)  ZAPISY
 4. Broń : centralnego zapłonu, dopuszczona do polowań w Polsce, (z wyjątkiem kalibrów magnum),  kaliber od .22 do 8 mm, przyrządy celownicze dowolne, waga broni wraz z optyką max 6,0 kg, 
 5. Zakaz używania kompensatorów odrzutu mocowanych na lufie, tłumików,  bipodów, monopodów montowanych do broni oraz poduszek, skarpet taktycznych, worków z piaskiem, etc. pod kolbę. Obowiązuje jeden stały punkt podparcia, nieprzymocowany do broni (plecak, worek , pastorał itp.) o długości kontaktu z bronią nie większy niż 20 cm. Drugi punkt podparcia broni – dłoń, przedramię, zakaz używania rękawic. Dopuszczony w niektórych konkurencjach pastorał o 1 punkcie kontaktu z bronią, nieprzymocowany w sposób trwały do broni jak np.  szczęki, montaż typu foto itp. Broń powinna swobodnie spoczywać na podpórce. 
 6. Dopuszcza się pastorały 1-2-3 nożne z jednym punktem podparcia broni. 
 7. Oceny przestrzelin dokonuje sędzia poprzez pomiar przestrzeliny pociskiem danego kalibru. Przerwanie linii środkiem przestrzeliny zalicza wyższą punktację, z wyjątkiem konkurencji 3, gdzie dotknięcie linii „drzewa” oznacza „0” pkt. 
 8. Broń przenosimy w futerałach lub z odsuniętym zamkiem, mile widziane safety flag, WYŁĄCZNIE  z lufami skierowanymi w pionowo w górę lub w dół. Dopuszcza się pasek broni do przenoszenia broni  i stabilizacji broni podczas strzelania. Naruszenie tych zasad skutkuje ostrzeżeniem lub dyskwalifikacją. 
 9. Na komendę – „można wyjąć broń” , zawodnik umieszcza broń na stanowisku lufą w kierunku kulochwytu,  zamek odciągnięty, odliczona amunicja luzem na stanowisku.
 10. Na komendę : „przygotować się do strzelania” – zawodnik ustawia broń, reguluje celownik itp., ładuje magazynek, magazynek nie podpięty do broni.
 11. Na wyraźną komendę sędziego „ Ładuj – można strzelać” magazynek ładujemy i podpinamy do broni, strzelamy. 
 12. Na stanowisku strzeleckim, w trakcie strzelań ocenianych,  zawodnik może posiadać tylko wymaganą w opisie konkurencji ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją. 
 13. W przypadku niewypału, zawodnik winien to zgłosić sędziemu poprzez podniesienie ręki, rozładować broń dopiero na jego polecenie.
 14. Awaria broni i amunicji jest sprawą zawodnika, nie zostanie udzielony dodatkowy czas na usunięcie awarii.
 15. Zawodnik winien mieć w wyposażeniu matę strzelecką i pastorał.
 16. Rozstrzyganie remisów : w przypadku równej ilości punktów liczy się ilość 10-tek a w następnej kolejności wynik konkurencji nr 4 „know your limit”. 

Konkurencje:

 1. „Zimny lis”, 200 m, postawa leżąc, tarcza A4 – lis konturowy  na blat, punktacja max 10 pkt, za każdy cm od punktu 10 – odejmuje się 1 pkt. Czas przygotowania 3 min, czas strzelania – 1 min.
 2. „Lisi snajper” – 200 m, 5 strzałów z postawy leżąc , max 50 pkt tarcza A4 lis na blat . Czas przygotowania 1 min, czas strzelania – 5 min.
 3. „Lis zza węgła” – siedząc/klęcząc z pastorałem – 150 m, 5 strzałów, tarcza A4 lis za drzewem. Przestrzelina w polu punktowym/na linii = 10 pkt, dotknięcie linii drzewa = 0 pkt, max 50 pkt. Czas przygotowania 3 min, czas strzelania – 5 min.
 4. ”Poznaj swoje możliwości” (know your limit) – 100 m, Postawa leżąc, 1 stały punkt podparcia broni. Można przestać w każdej chwili, liczą się zdobyte punkty. Niezaliczenie kolejnej sylwetki = utrata wszystkich pkt. tej konkurencji, max 28 pkt. Punktuje się tylko białe pole wraz z linią. Czas przygotowania 3 min, czas strzelania – 5 min.
 5. „Lis z podchodu” – postawa stojąc, dozwolony pas jako stabilizacja, 50 m, 5 strzałów – max 50 pkt. Czas przygotowania 2 min, czas strzelania – 3 min.

Łącznie max 188 pkt 

Nagrody:

 1. Miejsce – dyplom oraz bon towarowy wartości 2 000 zł, do realizacji w dowolnym sklepie myśliwskim w Polsce.
 2. 2-5 miejsca – dyplomy
 3. Miejsca 1-10 , zaświadczenie (PZŁ) o przystrzelaniu broni kulowej, dla jednostki używanej w zawodach.

Postanowienia ogólne:

 1. Kwota wpisowego nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z zawodów ( Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. „kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi)
 2. Zawody mogą być odwołane, w przypadku ekstremalnie niekorzystnej pogody lub innych przyczyn spowodowanych siłą wyższą (vis major). Zostanie wyznaczony inny termin, osoby niemogące uczestniczyć w nowym  terminie otrzymają zwrot wpisowego.
 3. Rejestrację – do dnia 30.03 2020, poprzez www.portalstrzelecki.pl  uznaje się za skuteczną z chwilą uiszczenia wpisowego – 100 zł, wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru legitymacji PZŁ. ZAPISY
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości konkurencji w przypadku dużej ilości zawodników i zagrożenia limitu czasu przeznaczonego na zawody.
 5. Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002 r nr 101 , poz. 926 z późn. zmianami) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych,  promocyjnych zawodów strzeleckich „Przechera 2020” oraz publikacji wyników końcowych na www.portalstrzelecki.pl 

Program zawodów:

 1. Godz. 8.00 – rejestracja zawodników, losowanie zmian i stanowisk
 2. Godz. 8.45 – odprawa 
 3. Godz. 9.00 – 17.00 zawody
 4. Godz. 18.00 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców

dt

 

Darek Topyła
Darek Topyłahttps://portalstrzelecki.pl
Redaktor naczelny Portalu Strzeleckiego. Pomysłodawca i założyciel serwisu internetowego portalstrzelecki.pl, strzelec sportowy, dalekodystansowy, myśliwy. Instruktor strzelectwa sportowego, sędzia PZSS kl. III. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Autor rozwiązań informatycznych dla organizatorów zawodów strzeleckich. Pomysłodawca aplikacji webowej shooterstats.pl.

Przeczytaj także

Reklama

News