Reklama

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W STRZELANIU DŁUGODYSTANSOWYM

INTERNATIONAl LONG RANGE SHOOTing COMPETITION

Internationaler Wettbewerb im Landstreckenschießen

25-27.09.2020

Zapraszamy do komentowania!