czwartek, 22 lutego, 2024

Jak zmierzyć odległość do celu przy pomocy lunety celowniczej?

Share

Aby zmierzyć odległość do celu przy użyciu lunety celowniczej, znając jego wymiary, możesz skorzystać z techniki znanej jako “metoda mil-radianowa” lub “metoda MOA” (Minute of Angle). Te metody wykorzystują znane wymiary celu w połączeniu z miarą kątową w lunecie celowniczej, aby oszacować odległość.

Metoda mil-radianowa:

  • Znajdź wymiary celu: Jeśli znasz wymiary celu (wysokość, szerokość lub długość), możesz użyć ich do pomiaru kątowego w lunecie.
  • Określ kąt: Jeśli cel zajmuje, na przykład, 1 mil-radian w twojej lunecie, a jego wysokość wynosi 1 metr, to 1 mil-radian odpowiada odległości 1000 metrów (czyli 1 metr na 1 mil-radian = 1000 metrów).
  • Oceń liczbę mil-radianów: Porównaj wysokość lub szerokość celu z miarą kątową w twojej lunecie, aby określić, ile mil-radianów zajmuje w twoim polu widzenia. Następnie użyj proporcji do oszacowania odległości.
  • Gotowy wzór L=1000x (wymiar celu w metrach)/(wymiar celu w MILSACH)

Metoda MOA (Minute of Angle):

  • Znajdź wymiary celu: Podobnie jak w przypadku metody mil-radianowej, znajdź wymiary celu.
  • Określ kąt MOA: Jeśli cel zajmuje 1 MOA w twojej lunecie, a jego wysokość wynosi 1 metr, 1 MOA odpowiada odległości około 95 metrów (dla celów praktycznych).
  • Oceń liczbę MOA: Porównaj wysokość lub szerokość celu z miarą kątową w twojej lunecie, aby określić, ile MOA zajmuje w twoim polu widzenia. Następnie użyj proporcji do oszacowania odległości.

Pamiętaj, że precyzja tego rodzaju szacunku odległości zależy od dokładności pomiaru kątowego w lunecie oraz precyzji znanych wymiarów celu.

MOA, czyli Minute of Angle, jest jednostką kątową używaną w lunetach celowniczych do pomiaru kątów i precyzyjnego celowania. MOA jest równoważne 1/60 stopnia.

W praktyce, 1 MOA na 100 metrów odpowiada kątowi około 29.1 mm (lub 1.047 cala). Oznacza to, że na odległość 100 metrów, kąt 1 MOA pokryje obszar około 29.1 mm na celu lub na tle.

Jeśli chodzi o celowniki, które wykorzystują MOA, często ich regulacja (np. regulacja wysokości i wiatru) jest podana w jednostkach MOA. Na przykład, jeśli jeden klik (korekta) na regulacji wynosi 1/4 MOA, oznacza to, że przesunięcie tego ustawienia spowoduje zmianę punktu trafienia o 1/4 cala na odległość 100 metrów.

Jest to przydatne w celowaniu i korekcji celu na różne odległości oraz w różnych warunkach strzeleckich.

Mil, skrót od miliarda części (mil-radian lub miliradian), jest jednostką kątową używaną w celowniczych lunetach oraz w celach pomiarowych i wojskowych. Mil-radian (mils lub MRAD) jest równoważny 1/1000 częścią radiana.

1 mil-radian (1 mil) jest równy około 3.438 minuty kątowej (MOA) lub około 0.0573 stopnia.

W praktyce, 1 mil na odległość 1000 metrów oznacza, że linia celownicza lub kąt 1 mil obejmuje odległość około 1 metra na celu. Jest to przydatne do pomiaru odległości lub szacowania rozmiaru celu, gdy znane są wymiary lub wysokość celu w polu widzenia lunety.

Podobnie jak MOA, lunety celownicze mogą mieć regulację (wysokość, wiatr) wyrażoną w jednostkach mil-radian, co pozwala na precyzyjną korektę strzału w zależności od odległości i warunków strzeleckich.

Przeczytaj także

Reklama

News