sobota, 22 czerwca, 2024

Zaproszenie na zawody Zimowy Snajper

Pod patronatem portalstrzelecki.pl

Share

 

Zawody Karabinowe Zimowy Snajper 2020 – Marcinkowo 18 i 19 stycznia

Zaproszenie:

Serdecznie zapraszamy strzelców na jubileuszową, dziesiątą edycję Zawodów Karabinowych „Zimowy Snajper”, które po raz kolejny odbędą się na strzelnicy Klubu Strzeleckiego SNAJPER w Marcinkowie koło Mrągowa.

Głównym Organizatorem zawodów „Zimowy Snajper 2020” jest firma „WOLF Szkolenia Strzeleckie Sp. z o.o.”.

Szczegóły:

Co: Zawody karabin centralnego zapłonu – 300 m
Gdzie: Strzelnica KS SNAJPER w Marcinkowie koło Mrągowa (N 53.51.24.72 E 21.15.13.35)
Kiedy: Sobota i niedziela 18 i 19 stycznia 2020
Organizator: „WOLF Szkolenia Strzeleckie Sp. z o.o.” przy współpracy KS „Snajper” Mrągowo.

Liczymy na obecność zawodników z najodleglejszych nawet regionów Polski. Mrągowo i okolice oferuje bogatą bazę noclegową począwszy od gospodarstw agroturystycznych, na hotelach o wysokim standardzie skończywszy. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc (we własnym zakresie).

Opłata startowa 300 zł – w tym trening w piątek 17 stycznia oraz ciepłe napoje i ciepły posiłek zarówno w oba dni zawodów (sobota i niedziela). Zawodnicy przyjeżdżają z własną bronią i na własny koszt.

Konkurencje Trójboju

1. „Zimny strzał” – czas – 1 minuta.
Po sygnale z wyznaczonego miejsca przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. Broń można jedynie postawić, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

2. „Zimna dziesiątka” – czas – 60 sekund.
Po sygnale timera zawodnik oddaje 10 strzałów do dzwonu strzeleckiego. Trafienia bądź strzały chybione będzie na głos komunikował Sędzia obserwujący cel. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

3. „Zimny Snajper” – czas 3 + 15 minut
Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych w czasie 3 minut do tarczy w typie Np23p. Po wskazaniu i zaklejeniu przestrzelin przez Obsługę Tarcz, po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 30 strzałów ocenianych w czasie 15 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w poszczególnych konkurencjach to:

1. Zimny Strzał – 100 pkt – za trafienie w cel. Pomniejszone o 5 pkt za każdy centymetr oddalenia przestrzeliny od celu.

2. Zimna Dziesiątka – 100 pkt – za dziesięciokrotne trafienie w cel. Każde trafienie = 10 pkt.

3. Zimny Snajper – 300 pkt – za trzydzieści dziesiątek

W sumie, w trójboju można uzyskać max. 500 pkt.

4. Konkurencja niespodzianka – ilość amunicji niezbędna do ukończenia tej konkurencji jest nieznana, ale dobrym strzelcom z pewnością wystarczy 50 nabojów.

W komunikacie końcowym każda konkurencja będzie opisana oddzielnie – w sumie pięć protokołów. Sędziowie ocenią jednak tylko wszechstronność zawodników, klasyfikując i nagradzając ich wyniki w trójboju (czwarty protokół). Dla zwycięzców przewidziano puchary za zajęcie miejsc od 1 do 3, dodatkowo za miejsca od 1 do 6 wręczone zostaną dyplomy. Zwycięzca konkurencji Niespodzianka opisanej w piątym protokole otrzyma nagrodę i dyplom.

Regulamin zawodów:

1. Zawody rozegrane zostaną jako impreza dwudniowa i rozpoczną się w sobotę, 18 stycznia 2020, o godzinie 09.00. Ze względów organizacyjnych w zawodach może wziąć udział maksymalnie 40 strzelców. Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, a strzelania Trójboju i konkurencji Niespodzianki będą się odbywały równolegle. Rejestracja zawodników odbywać się będzie wyłącznie drogą e-mail na adres: wolf@wolf.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, nazwę klubu który reprezentuje zawodnik, kaliber używanej w zawodach broni, oraz numer telefonu kontaktowego. Osoby pragnące otrzymać fakturę, proszone są o podanie niezbędnych danych. Termin rejestracji i wnoszenia opłaty startowej upływa 10 stycznia 2020 r. Zawodnicy, którzy do tego dnia uiszczą opłatę startową, otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą e-mail najpóźniej w dniu 11 stycznia. W miarę napływania zgłoszeń będziemy przekazywać informacje o ilości dostępnych jeszcze miejsc. W przypadku nieobecności na zawodach, opłata startowa nie będzie zwracana. Po uzgodnieniu z Organizatorem możliwy jest start innego strzelca w miejsce osoby nieobecnej.

W przeddzień zawodów, w piątek 17 stycznia 2020, zostanie przeprowadzony zorganizowany trening, w tym możliwość wyzerowania broni na dystansach 100, 200 i 300 m. Rozpoczęcie treningu około godziny 10.00, zakończenie około godziny 14.00.

2. Opłatę startową należy wpłacać na rachunek bankowy firmy „WOLF Szkolenia Strzeleckie Sp. z o.o.”:

WOLF Szkolenia Strzeleckie Sp. z o.o.
Gronowo 6 m. 1
11-700 Mrągowo
Numer konta: 26 1140 2004 0000 3502 7866 0571

Tytułem: Imię Nazwisko opłata startowa Zimowy Snajper 2020

3. Do zawodów dopuszczone zostaną wyłącznie karabiny typu repetier. Nie przewiduje się wyodrębnienia oddzielnych kategorii dla różnych typów broni. Wszystkie konkurencje Trójboju oraz konkurencja Niespodzianka muszą być strzelane z tego samego egzemplarza broni.

4. W Trójboju na stanowisku można mieć ze sobą tylko określoną w opisie konkurencji ilość amunicji (1-1, 2-10, 3-35). Dopuszcza się tylko amunicję sportową i myśliwską.

5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.

6. Wszystkie konkurencje zaczynamy z bronią rozładowaną. We wszystkich konkurencjach Trójboju karabiny będą ładowane pojedynczo. Puste magazynki można podpiąć do broni / broń można załadować na wyraźną komendę Sędziego.

7. Postawa strzelecka Trójboju – dowolna. Przyrządy celownicze – dowolne. Masa broni i wyposażenie dodatkowe oraz podpory – dowolne. Wyjątkiem są statywy typu benchrest, których używanie jest zakazane. Wszystkie zadania zawodnik wykonuje samodzielnie. Można używać wszelkich pomocy – dalmierzy, kalkulatorów balistycznych, lunet obserwacyjnych, stacji pogodowych oraz notatek.

8. W konkurencji Niespodzianka, postawy strzeleckie, sposób ładowania broni i inne detale – pozostają niespodzianką. Konkurencję tą należy strzelać z tego samego egzemplarza broni co Trójbój.

9. Ze względu na odległość do celu/celi metalowych i ich wytrzymałość – kaliber broni ograniczamy do 8 mm włącznie. Dopuszcza się strzelanie z karabinów kalibru .338 LM, jednak zawodnicy korzystający z tej możliwości w Trójboju, konkurencję „Zimna dziesiątka” będą strzelali jako ostatni.

10. Zawody zostaną rozegrane niezależnie od liczby startujących strzelców i warunków atmosferycznych.

Warunki bezpieczeństwa:

Po zakończeniu strzelania broń musi być przedstawiona do kontroli Sędziemu stanowiskowemu.

Broń można przenosić bez pokrowców o ile zamek będzie otwarty lub wyjęty. Nie wolno używać pasów nośnych.

Jakichkolwiek manipulacji przy broni można dokonywać jedynie na stanowisku strzeleckim za wyraźną zgodą Sędziego oraz w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.

Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji.

Przeczytaj także

Reklama

News