sobota, 22 czerwca, 2024

Składka na PZŁ 2024

Share

nformujemy, że Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 14 z dnia 28 grudnia 2023 r. składka członkowska w Polskim Związku Łowieckim wraz z ubezpieczeniem na rok 2024 ustalona została w wysokości:

  • Normalna – 443 zł
  • Ulgowa – 243 zł dla uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członków Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2023 r. ukończyli 70 rok życia.
  • Zgodnie z § 124 ust.3 Statutu PZŁ członkom Zrzeszenia, którzy do dnia 31.12.2023 r. ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa  143 zł.

Zgodnie ze Statutem PZŁ § 124 ust. 6 składki należy uiszczać do 31 grudnia 2023 r.

W związku z uchwaleniem wysokości składki w dniu 28.12.2023 r. prosimy o wpłacanie w możliwie szybkim terminie, najpóźniej do końca stycznia 2024 r. Przypominamy, że członkowie kół opłacają składkę na PZŁ za pośrednictwem koła. 

Przeczytaj także

Reklama

News