niedziela, 19 maja, 2024
Home INCOLT KURSY SPECJALISTYCZNE KURS- INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS + INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

KURS- INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS + INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH

4,199.99 

 

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS zakres szkolenia jest rozszerzony o kurs: INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH /strzelania specjalne/

INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
Szkolenie prowadzą TRENERZY KADRY NARODOWEJ

z rozszerzeniem o kurs
INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH prowadzą
INSTRUKTORZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH

ZAAWANSOWANE SZKOLENIE TAKTYCZNO-STRZELECKIE
PITOLET – KARABIN – STRZELBA
oraz PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ /RANY POSTRZAŁOWE/

oferta-kurs-instruktor-strzelectwa_020923-291023

WAŻNE INFORMACJE:

OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH NA KURSIE W KTÓRYMŚ Z PODANYCH TERMINÓW,
BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA DANEGO BLOKU SZKOLENIOWEGO NA OSOBNYCH ZAJĘCIACH,
BĄDŹ TEŻ NA NASTĘPNEJ EDYCJI KURSU

 • Po ukończeniu tego kursu uzyskasz oficjalny tytuł i LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez PZSS
 • Po ukończeniu tego kursu otrzymasz LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH /  Zaświadczenie z wyszczególnieniem zakresu szkolenia.
 • EGZAMINY na kursie INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS organizowanego przez FIRMĘ INCOLT zdawane są bezpośrednio podczas kursu, NATOMIAST LEGITYMACJĘ WYDAJE POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS
 • Kursanci są ubezpieczeni w zakresie szkoleń strzeleckich z bronią palną
 • Treningi strzeleckie realizujemy na największej strzelnicy cywilnej w kraju. Strzelania długodystansowe, bojowe, dynamiczne i sportowe prowadzimy na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m. Zapewnia to ogromne możliwości i warunki prowadzenia szkoleń strzeleckich
 • Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w CENTRUM SZKOLENIOWYM w siedzibie firmy przy ul. Korkowej 167 w Warszawie. Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie sale szkoleniowe o powierzchni 150 m2.

POBIERZ:

 1. OFERTA: KURS INSTRUKTOR SPORTU STRZELECKIEGO PZSS
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Info: INCOLT SZKOLENIA (terminy)
 4. Materiały szkoleniowe dla Kursantów zarejestrowanych na kursie
 5. Koszt wydania legitymacji, uprawnień i zaświadczeń oraz ubezpieczenia ponosi firma INCOLT

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich.

Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Obiekt na którym szkolimy to największa strzelnica cywilna w kraju – zapewnia ogromne możliwości i warunki prowadzenia treningów strzeleckich.

Treningi praktyczne oraz szkolenia strzeleckie w zakresie prowadzenia strzelań długodystansowych, bojowych, dynamicznych i sportowych prowadzimy na strzelnicy położonej na obszarze 16 ha, na osiach strzeleckich 500 m, 300 m, 100 m, 50 m, 25 m.
Kulochwyty główne są na wysokości ok 30 m. Wały boczne wysokości ok 3.5 m.
Istnieje możliwość podejścia do kulochwytu i strzelania w 3 kierunkach.

Wykłady w części teoretycznej kursu są prowadzone w CENTRUM SZKOLENIOWYM w siedzibie firmy przy ul. Korkowej 167 w Warszawie. Do dyspozycji kursantów są przestronne, wysokie sale szkoleniowe o powierzchni 150 m2.

Uprawnienia po kursach w firmie INCOLT są wydawane przez organizacje wymienione w Ustawie o Broni i Amunicji do nadawania uprawnień w strzelectwie. Uprawniają do prowadzenia szkoleń strzeleckich, w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Realizowane przez firmę INCOLT kursy są finansowane w ramach REKONWERSJI Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kurs Instruktora Strzelectwa składa się z części ogólnej instruktora obejmującej metodykę prowadzenia szkoleń strzeleckich oraz z części specjalistycznej dotyczącej prowadzenia strzelań, techniki i taktyki posługiwania się bronią palną.

Kadra prowadząca kurs to praktycy, w części specjalistycznej, osoby z doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu pracy trenera i instruktora strzelectwa (w tym w jednostkach podległych pod MON oraz MSWiA), natomiast w części ogólnej specjaliści działający na rzecz podniesienia wydolności fizycznej i sprawności psychofizycznej u osób trenujących strzelectwo.

Firma INCOLT posiada każdy rodzaj i kaliber broni palnej oraz osprzęt do prowadzonych szkoleń strzeleckich.

Dysponujemy również rusznikarnią, gdzie uczestnicy Kursu bezpośrednio mogą zapoznać się z budową broni, amunicji oraz warunkami technicznymi pracy broni, a także dostosować tuning broni do prowadzonych strzelań.

Uczestnicy kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują:

Legitymację INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO wydaną przez POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO ( PZSS) uprawniającą do nauczania i prowadzenia szkoleń strzeleckich w jednostkach szkoleniowych podległych MON, MSWiA oraz wszelkich innych organizacjach oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

LEGITYMACJĘ / ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU INSTRUKTORA STRZELAŃ BOJOWYCH
z wyszczególnieniem zakresu szkolenia.

Podobne produkty