INCOLT KURSY SPECJALISTYCZNE

INCOLT jest firmą autoryzowaną przez organizacje wymienione w Ustawie o broni i amunicji do nadawania uprawnień po ukończonych szkoleniach strzeleckich.

Prowadzi kursy na podstawie zatwierdzonych programów szkoleniowych oraz wykładowców i trenerów do prowadzonych zajęć.

Realizowane przez firmę INCOLT kursy są finansowane w ramach REKONWERSJI Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wyświetlanie jednego wyniku