czwartek, 22 lutego, 2024

MEDEVAC i 9liner

Share

MEDEVAC to termin składający się z pierwszych liter wyrazów “Medical Evacuation”, co tłumaczone na język polski oznacza “medyczną ewakuację”. Jest to procedura lub operacja, która obejmuje szybki i profesjonalny transport osób chorych, rannych lub poszkodowanych z miejsca wypadku, pola bitwy, katastrofy lub innego miejsca zagrożenia do placówki medycznej, gdzie mogą otrzymać dalszą opiekę i leczenie.

MEDEVAC może być stosowany w różnych kontekstach, takich jak:

 1. Działania cywilne: W sytuacjach kryzysowych, katastrofach naturalnych, wypadkach drogowych czy też awiacji, medyczna ewakuacja jest niezwykle istotna do szybkiego przetransportowania poszkodowanych do szpitali lub placówek medycznych.
 2. Działania wojskowe: W kontekście wojskowym, MEDEVAC odnosi się do procedur ewakuacji rannych żołnierzy z pola walki do specjalistycznych jednostek medycznych. To kluczowy element zapewnienia szybkiej pomocy medycznej żołnierzom zranionym w trakcie działań bojowych.

MEDEVAC jest skoordynowanym procesem, który wymaga odpowiedniej infrastruktury, personelu medycznego, odpowiednich środków transportu oraz koordynacji między różnymi służbami medycznymi i ratowniczymi. Celem jest zapewnienie jak najszybszej i najbezpieczniejszej ewakuacji poszkodowanych osób, aby umożliwić im dostęp do dalszej pomocy medycznej i zminimalizować skutki obrażeń czy chorób.

Wyrażenie “9 liner medevac” odnosi się do procedury raportowania informacji o stanie poszkodowanego lub pacjenta wymagającego ewakuacji medycznej. Jest to termin używany w kontekście wojskowej medycznej ewakuacji (MEDEVAC), szczególnie w armii Stanów Zjednoczonych.

Procedura “9 liner medevac” służy do przekazania informacji o stanie pacjenta oraz innych istotnych szczegółów, które pomagają zespołowi medycznemu w podjęciu decyzji i zaplanowaniu właściwego rodzaju pomocy medycznej oraz środków transportu. Ta procedura pomaga zrozumieć priorytety medyczne oraz pilność ewakuacji.

Oto przegląd poszczególnych “linii” w ramach “9 liner medevac”:

 1. Linia 1: Lokalizacja. Informacja o dokładnej lokalizacji pacjenta.
 2. Linia 2: Rzeczywista lub przewidywana liczba pacjentów.
 3. Linia 3: Stopień rannych lub chorych osób oraz ich priorytety ewakuacji medycznej.
 4. Linia 4: Mechanizm urazu (jeśli znany) lub rodzaj choroby.
 5. Linia 5: Obecne i prognozowane warunki pogodowe na miejscu ewakuacji.
 6. Linia 6: Obecne i prognozowane zagrożenia w miejscu ewakuacji, np. obecność wroga w przypadku sytuacji wojskowych.
 7. Linia 7: Rodzaj jednostki lub środka transportowego oczekującego na pacjenta.
 8. Linia 8: Wymagane środki ratunkowe na miejscu ewakuacji.
 9. Linia 9: Klasa ran, status pacjenta oraz inne uwagi lub dodatkowe informacje.

Te “linie” zawierają kluczowe informacje, które są niezbędne do efektywnego zarządzania ewakuacją medyczną, szczególnie w warunkach polowych lub sytuacjach, gdzie szybka decyzja i działanie mogą mieć kluczowe znaczenie dla ratowania życia pacjentów. Procedura ta jest często wykorzystywana w szkoleniach wojskowych dla personelu medycznego, aby zapewnić spójność informacji i sprawną koordynację w czasie ewakuacji medycznej.

Fot. Unsplash

Przeczytaj także

Reklama

News