poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Regulamin zawodów MRTM.22

Share

 

Organizatorzy:

 

Sponsorzy:

Patroni medialni:

Daty serii zawodów MRTM.22  Liga Północna w 2021 roku- rejestracja przez portalstrzelecki.pl

Ibion Ostróda 13-14.03.2021 – Winter Edition

Ibion Ostróda 2.05.2021 –  Spring Edition

Ibion Ostróda 4.07.2021 –     Summer Edition-State of Independence

Ibion Ostróda 2-3.10.2021 – Autumn Edition (Final)

Daty serii zawodów MRTM.22 Liga Południe w 2021 roku- rejestracja przez Klub EXPERT.

Jaworzno 23.01.2021 – Winter Edition

Jaworzno 18.04.2021 – Spring Edition

Jasienie/k. Kluczborka 19.06.2021 – Summer Edition

Jaworzno 24.10.2021 – Autumn Edition

Serdecznie zapraszamy strzelców na  edycję turnieju Zawodów Karabinowych „Mini Rifle

Tactical Marksman.22” (MRTM.22).

Cel zawodów:

Celem zawodów jest propagacja strzelectwa długodystansowego i praktycznego dla karabinów w kalibrze .22LR (wyłącznie).

W trakcie współzawodnictwa wyłonieni zostaną najlepsi strzelcy poszczególnych klas

sprzętowych zarówno w ramach pojedynczych zawodów jak i całego Turnieju.

Aby zostać sklasyfikowanym w Turnieju należy uczestniczyć w minimum trzech edycjach przy czym edycja Autumn Edition jako finałowa jest obowiązkowa.

Zawody rozegrane zostaną jako impreza dwudniowa (pre-match dla sędziów i obsługi

technicznej oraz Główny Dzień Zawodów) w terminach:

Ibion Ostróda 13-14.03.2021 – Winter Edition

Ibion Ostróda 1-2.05.2021 –  Spring Edition

Ibion Ostróda 4.07.2021 –     Summer Edition-State of Independence

Ibion Ostróda 2-3.10.2021 – Autumn Edition (Final)

W zawodach może wziąć udział maksymalnie 100 strzelców.

Przewiduje się wyodrębnienie dwóch klas sprzętowych: Repetier i Semi-Auto.

Po zakończeniu rejestracji, zawodnicy którzy dokonali płatności w wyznaczonym terminie

zostaną podzieleni na składy. Wszystkie składy zaczynają strzelania na poszczególnych osiach w tym samym czasie. W ramach głównych zawodów realizowanych będzie 8 torów rozłożonych na osiach strzeleckich. Rejestracja zawodników w zawodach Ligi Północnej odbywać się będzie za pomocą formularza opublikowanego na stronie: www.portalstrzelecki.pl

Zapisy zostaną uruchomione minimum na 30 dni przed rozpoczęciem poszczególnych

Edycji Turnieju. Wnoszenie opłaty startowej następuje w chwili rejestracji.

Zawodnicy, którzy uiszczą opłatę startową, otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą e-mail. W przypadku nieobecności na zawodach, opłata startowa nie będzie zwracana, lecz za zgodą organizatorów może zostać przeniesiona na kolejną Edycję lub innego zawodnika.

Uwaga:

W przypadku wprowadzenia ogólnokrajowych ograniczeń w zakresie organizacji

wydarzeń sportowych, współzawodnictwa sportowego i zajęć sportowych przez

Ustawodawcę, uiszczone opłaty startowe będą zwracane na wniosek zainteresowanych

lub przenoszone na kolejne edycje zawodów MRTM.22.

W sprawach dotyczących płatności, zwrotów opłaty startowej lub przeniesienia jej na

kolejną edycję prosimy o kontakt na adres: info@ibion.pl oraz do wiadomości portalstrzelecki.pl

Opłatę startową w wysokości 180 zł należy uiścić na podczas rejestracji

Dokonanie opłaty startowej gotówką do kasy organizatora w dniu zawodów jest możliwe.

wyłącznie w sytuacji gdy dostępne będą wolne miejsca w poszczególnych składach.

Wysokość opłaty startowej w takim wypadku wynosi 230 zł.

W ramach wpisowego, organizatorzy zapewniają ciepły posiłek w trakcie trwania

zawodów o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

W zawodach uczestniczyć mogą:

 • Zawodnicy posiadający aktualną licencją Zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa

Sportowego;

 • żołnierze i funkcjonariusze służb państwowych RP;
 • myśliwi;
 • osoby fizyczne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej.

Do zawodów dopuszczone zostaną wyłącznie karabiny w kalibrze .22LR.

Ogólne założenia techniczne:

 • postawa strzelecka – zgodna z opisem toru;
 • przyrządy celownicze – dowolne;
 • masa broni i wyposażenie dodatkowe oraz podpory – dowolne;
 • wszystkie zadania zawodnik wykonuje samodzielnie;
 • można używać wszelkich pomocy – dalmierzy, kalkulatorów balistycznych, lunet

obserwacyjnych, stacji pogodowych oraz notatek o ile nie stoi to w sprzeczności

z opisem toru;

 • wyposażenie dodatkowe; zgodnie z regułami National Rifle League – NRL.22LR,

dopuszczona jest wyłącznie 1 sztuka wyposażenia dodatkowego na każdym stagu.

Ogólna zasada:

„Połączenie płyt i pojedynczych worków, przymocowane lub niezłączone, jest

uważane za 1 element wyposażenia. Wyposażenie musi być używane razem

w ramach realizacji zadań strzeleckich na określonym torze. Wymiary wyposażenia

dodatkowego nie mogą sumarycznie przekraczać 9″x11″x7″ (22,8×27,8×17,7cm).

Każdy element wyposażenia dodany do kombinacji płyt/worków jest uważany za

drugi element wyposażenia i nie jest dozwolony” (https://nrl22.org/about/rules/)

Wyjaśnienie reguł dotyczących zasad doboru sprzętu/wyposażenia dodatkowego –

 

W trakcie trwania zawodów na każdym stanowisku zawodnik może mieć ze sobą tylko

określoną ilość amunicji zgodną z opisem toru.

Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od liczby startujących strzelców i warunków

atmosferycznych.

 

 W trakcie zawodów każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 940 pkt.

Max 920 pkt za wyniki w strzelaniu i max 20 pkt. za stosowny ubiór, który najlepiej

kamufluje strzelca wyborowego/snajpera. Na każdej osi sędzia będzie oceniał ubiór

strzelca, następnie zostanie wyciągnięta średnia ocena od wszystkich sędziów.

Uwaga: strój jest nieobowiązkowy a jedynie mający na celu zwiększenie atrakcyjności

tego wydarzenia. W komunikacie końcowym zawodnicy zostaną sklasyfikowani zgodnie z wynikiem

wieloboju (suma punktów ze wszystkich torów) z podziałem na klasy sprzętowe.

W przypadku równej sumy punktów u kilku zawodników, będą brane pod uwagę kolejno

wyższe wyniki na torach nr 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 i 0.

Dla najlepszych zawodników za miejsca 1 – 3 zostały przewidziane medale pamiątkowe,

za miejsca 1 – 6 dyplomy.

Klasyfikacja generalna zawodników – zawodnicy podczas każdej z czterech edycji mają

możliwość zbierania punktów do klasyfikacji generalnej, która umożliwi wyłonienie

najlepszych zawodników MRTM.22 2021. Wynikiem końcowym klasyfikacji generalnej jest

suma wszystkich punktów zebranych przez zawodnika na poszczególnych edycjach,

Według następującego schematu:

 • 1 miejsce w danej klasie sprzętowej: 100 punktów;
 • 2 miejsce w danej klasie sprzętowej: 95 punktów;
 • 3 miejsce w danej klasie sprzętowej: 90 punktów;
 • każde kolejne miejsce od 4 do 11 w danej klasie sprzętowej otrzymują punkty od 85

do 50 zgodnie z powyższym schematem (każde kolejne miejsce otrzymuje ilość

punktów pomniejszoną o 5);

 • miejsca od 12 do 27 miejsce w danej klasie sprzętowej otrzymują punkty od 47 do 2

zgodnie z powyższym schematem (każde kolejne miejsce otrzymuje ilość punktów

pomniejszoną o 3);

 • miejsca od 28 w danej klasie sprzętowej: 1 punkt.

W sytuacji gdy więcej niż jeden zawodnik uzyska taką samą ilość punktów w klasyfikacji

generalnej wyłonienie zwycięzców nastąpi na podstawie wyższej ilości punktów w edycji

finałowej „Autumn Edition”.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i puchary dla zawodników, którzy zajmą trzy

pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej MRTM.22 oraz pamiątkowe dyplomy dla

zawodników, którzy zajmą miejsca 1 – 6.

Warunki bezpieczeństwa na zawodach:

 • po zakończeniu strzelania broń musi zostać rozładowana i przedstawiona do

kontroli sędziemu stanowiskowemu, a w komorę nabojową musi być włożona

flaga bezpieczeństwa;

 • broń można przenosić wyłącznie w przystosowanych do tego celu pokrowcach

lub futerałach. A jeśli jest przenoszona bez nich, to musi być skierowana cały czas

lufą do góry a w komorę nabojową musi być włożona flaga bezpieczeństwa;

 • wszelkiego rodzaju działania związane z manipulacją bronią można dokonywać

jedynie na stanowisku strzeleckim za wyraźną zgodą Sędziego lub w wyznaczonej

strefie bezpieczeństwa;

 • do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji zarówno ostrej jak

i ćwiczebnej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w niniejszym

regulaminie jak i konfiguracji torów.

MRTM22-Winter Edition opis torów

 

 

Przeczytaj także

Reklama

News