Strona główna TRENINGI TEAM GREY ACCURACY Trening Strzelecki .22LR strzelanie z optyką PR22- przygotowanie do zawodów PR22 PLPRF

Trening Strzelecki .22LR strzelanie z optyką PR22- przygotowanie do zawodów PR22 PLPRF

222.00 

Na stanie

Opis

 

Cykl zajęć przeprowadzonych z metodycznym planem rozwoju umiejętności strzelania praktycznego z karabinów wyborowych w kalibrze .22LR. Zajęcia będą się skupiały na przećwiczeniu solidnych fundamentów strzeleckich, samodzielnej pracy z karabinem, pracy na trudnych postawach, pracy z wykorzystaniem przeszkód/barykad, akcesoriów (pas, , poduszka, plecak ewentualnie tripod). Podzielimy się z Wami aktualnymi, zweryfikowanymi najnowszymi technikami, “patentami” przygotowując do samodzielnego rekreacyjnego strzelania lub udziału w bardzo dynamicznie rozwijającej się lidze tego typu strzelań PR22 PLPRF

Trening 23. 04.2023

 • 10:00-14:30
 • Miejsce – Strzelnica Bellona  Marynino 41, 05-140 
 • Koszt: 222 zł (w tym jest koszt strzelnicy).
 • Wystawiamy dla wszystkich faktury, płatność tylko i wyłącznie na rachunek bankowy przed zajęciami poprzez Portalstrzelecki.pl (link w rejestracji) 
 • Limit Miejsc : 15
 • Obowiązkowe wyposażenie uczestnika :
 • Karabinek .22lR wyposażony w lunetę
 • Amunicja – 120 szt.
 • Plecak / bipod /
 • Ochrona słuchu i wzroku
 • Długopis, notatnik

Zakres zajęć 23. 04.2023

–  Sprawdzenie zera

–  Sprawdzian kwalifikacji

–  Podstawy dobrego składu

–  Typy stabilizacji i najpopularniejsze postawy 

–  Wyzwania postaw: siedzącej, klęczącej i stojącej

–  Praca na przeszkodach: drabina, tanktrap, beczka, barykada 

–  Wykorzystanie sprzętu w stabilizacji postawy i karabinu: pas/poduszki/bipod 

–  Przygotowanie do zawodów: reguły, bezpieczeństwo, komendy, symulacja najczęstszych błędów i wyzwań  

–  Mini Zawody 

Będziemy dysponować zestawem poduszek różnych typów i producentów. Będziemy mieli też na treningu przedstawiciela jednego z producentów poduszek: Snipe Squad Gear będziecie mogli się zapoznać z jego propozycją. 

Tego typu zajęcia są również doskonałym treningiem dla osób rozpoczynających pracę ze swoimi karabinami LongRange i zamierzających strzelać konkurencje IPRF lub „taktyczne” – ponad 90% technik strzeleckich i sposób pracy z karabinem .22LR jest zbieżny.

Prosimy o indywidualny kontakt w sprawach związany z treningiem pod numerem telefonu 502730667

Treningi prowadzą:

Hubert Tyc – specjalista w doborze sprzętu i amunicji oraz weryfikacji setupu, strzelec tarczowy LR,trener TGA

Jarosław Walczuk – propagator strzelań LongRange i “fanatyk” dzielenia się wiedzą w tym zakresie,strzelec/uczestnik wielu zawodów PRS/Taktycznych/LR,trener i założyciel TGA

Formularz Rejestracji i opłaty treningu:

Portal Strzelecki 

Koszt 222 PLN  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TeamGrey Accuracy z siedzibą w Warszawie

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora:   Firma DMT Dariusz Topyła z siedzibą w Lubartowie. 

4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez

okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6. Ma Pani/Pan prawo: 

a. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

c. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

d. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych.