sobota, 22 czerwca, 2024

X PUCHAR DELTA W PIĘCIOBOJU MYŚLIWSKIM+NOCNY SNAJPER

Share

 

 

X PUCHAR DELTA W PIĘCIOBOJU MYŚLIWSKIM

Firma Delta zaprasza do wzięcia udziału w zawodach o Puchar Delta Optical już 17 czerwca, jak zwykle na strzelnicy we Włocławku.

Zawody pod szyldem Delta to nie tylko sposobność sprawdzenia celności oka, ale i możliwość przetestowania nowinek sprzętowych – od naszych firmowych lunet i lornetek po noktowizory i termowizory marki Pulsar.

ORGANIZATORZY:

 1. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku
 2. Firma DELTA Optical Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
 3. Komisja Strzelecka przy Zarządzie Okręgowym PZŁ we Włocławku

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW

Piotr Karpiński

PROGRAM ZAWODÓW, WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Godz. 7.30 – 8.20  – rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów.
 • Godz. 8.30  – uroczyste rozpoczęcie zawodów.
 • Godz. 9.00  – rozpoczęcie strzelań konkursowych.
 1. Wpisowe od zawodnika wynosi 250,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych w PLN), płatne na konto Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 04.06.2023r. Nr konta ZO Włocławek, 36 1540 1069 2001 8700 0026 0001
  w tytule przelewu: imię nazwisko, nr leg. PZŁ, klasa strzelecka, wiek (dotyczy tylko SENIORA).
  Kontakt email : zo.wloclawek@pzlow.pl
 2. Liczbę startujących ogranicza się do 120 zawodników, o kolejności zapisu decyduje data przelewu.
 3. Zawody odbywają się w formule pięcioboju zgodnie z “Regulaminem zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ – pięciobój, sześciobój”.
 4. Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach oraz promowanie wyrobów Delta Optical.
 • Zawodnicy startujący w zawodach obowiązani są posiadać ze sobą ważną legitymację PZŁ.
 • Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez obowiązujące prawo za broń myśliwską zgodnie z Regulaminem zasad strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ.
 • Każdy zawodnik może maksymalnie uzyskać 500 punktów.
 • Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w klasie MISTRZOWSKIEJ I POWSZECHNEJ oraz w kategorii DIAN, ( w przypadku startu 6 lub więcej zawodniczek), SENIOR (powyżej 60 roku życia oraz w przypadku startu 6 lub więcej zawodników).
 • W ramach wpłaconego przed zawodami wpisowego Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku zapewnia uczestnikom posiłek, numer startowy oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów.
 • Zawodnik/zawodniczka zdobywa tytuł “Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego” obligatoryjnie jeśli uzyska wynik 425/500pkt. dla mężczyzn i 400/500pkt. dla kobiet lub lepszy zgodnie z §4 Zarządzenia ZG PZŁ nr 2 z 27 maja 2021 r.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów oświadczają, że zapoznali się Regulaminem zawodów i strzelnicy, zobowiązują się przestrzegać przepisów wym. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22 marca 2005 r.
  z późn. zm. o szczegółowych warunkach wykonywania polowania oraz Ustawy z 22 maja 1999 r. o broni
  i amunicji oraz aktualnych obowiązujących „Regulaminem zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”; wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia zawodów strzeleckich (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz celem opublikowania wyników z przedmiotowych zawodów na stronie www.wloclawek.pzlow.pl i www.pzlow.pl

KLASYFIKACJA

O pierwszych trzech miejscach w każdej klasie i kategorii w przypadku równej liczby punktów zawsze decyduje baraż. Sędzia Główny na rozpoczęciu zawodów ogłasza na jakiej osi ma się odbyć baraż.

IMPREZA TOWARZYSZĄCA – NOCNY SNAJPER

Z okazji jubileuszu 10-lecia firmy Delta Optical mamy zaszczyt zaprosić Kolegów i Koleżanki
na zawody strzeleckie o wyłonienie najlepszego strzelca w konkurencji kulowej – NOCNY SNAJPER,
które odbędą się w dniu 16 czerwca 2023 roku (piątek) na terenie strzelnicy myśliwskiej PZŁ we Włocławku-Ostrowy.

W ramach organizowanych zawodów strzeleckich przygotowaliśmy możliwość sprawdzenia swojego refleksu, celnego oka, posiadanych umiejętności strzeleckich w konkurencji: Karabin Dynamiczny w ograniczonej widoczności. 

 ORGANIZATORZY:

 1. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku
 2. Firma DELTA Optical Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
 3. Komisja Strzelecka przy Zarządzie Okręgowym PZŁ we Włocławku

 SĘDZIA GŁÓWNY

Kol. Tomasz Korpusiński

CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest wyłonienie najlepszego strzelca zawodów, rozpowszechnianie strzelectwa, integracja strzelców oraz możliwość zapoznania z produktami firmy Delta Optical.

Program zawodów, warunki uczestnictwa:

 1. Godz. 18.00 – 18.50  – rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów.
 2. Godz. 19.00  – uroczyste otwarcie konkurencji kulowej NOCNY SNAJPER.
 3. Godz. 19.20  – rozpoczęcie strzelań.

UCZESTNICTWO W ZAWODACH

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy posiadający ważną legitymację PZŁ lub aktualną licencję zawodniczą. Udział w zawodach wymaga wcześniejszego (najpóźniej do dnia 10 czerwca 2023r). zgłoszenia
do biura ZO PZŁ we Włocławku, tel. 54 411 17 81 lub e-mail: zo.włowlawek@pzlow.pl podając:
• imię i nazwisko zawodnika;
• nr legitymacji PZŁ lub licencji sportowej;
• średnicę zewnętrzną posiadanego celownika optycznego;
Liczba miejsc ograniczona do 80 zawodników.
O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszenia zawodnika.

PRZEBIEG KONKURENCJI

Strzelanie odbywać się będzie z własnej broni zawodnika wyposażonej w dodatkową nakładkę termowizyjną marki Pulsar udostępnioną przez organizatora ( z amunicji własnej zawodnika ) z postawy stojącej. Zawodnik ma możliwość wykorzystać stały słupek strzelecki znajdujący się na stanowisku jako podpórki.

Zawodnik zajmuje stanowisko strzeleckie w wyznaczonym miejscu przez prowadzącego strzelanie.
Na komendę prowadzącego strzelanie zawodnik przygotowuję 5 (pięć) naboi i odkłada je w miejsce wskazane przez prowadzącego strzelanie. Po komendzie “ładuj”, zawodnik wprowadza nabój do komory nabojowej, zabezpiecza broń, przyjmuje odpowiednią postawę strzelecką, czeka na sygnał dźwiękowy timera, który zezwala na oddanie strzału.

Na sygnał dźwiękowy timera zawodnik oddaje pięć strzałów do pięciu punktów termicznych, po jednym strzale do każdego punktu, umieszczonych na tarczy oddalonych na odległość 100m w dowolnej kolejności. Czas na wykonanie zadania to 120sek mierzone timerem. Po upływie czasu, po komendzie  “przerwij ogień” zawodnik przerywa strzelenie, do punktacji są zaliczane strzały oddane w czasie regulaminowym.

Po komendzie przerwij ogień zawodnik rozładowuje broń i odkłada ją na przygotowany stojak.

PUNKTACJA

W czasie strzelania oceniana będzie kolejno:

 1. celność (liczba trafień)
 2. czas wykonania strzelania (liczony timerem).

NAGRODY

W ramach zawodów wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik, który otrzyma nagrodę specjalną ufundowana przez firmę Delta Optical.

 

Przeczytaj także

Reklama

News