wtorek, 18 czerwca, 2024

Puchar Delta we Włocławku

Share

Firma Delta Optical po raz kolejny organizuje Puchar Delta Optical. Tegoroczne zawody odbędą się pod honorowym patronatem :

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pani Anny GEMBICKIEJ –
Posłanki na Sejm RP,
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej – Kolegi Józefa ŁYCZAKA,
Łowczego Krajowego PZŁ – Kolegi dr Pawła LISIAKA,
Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej – prof. Pawła PIĄTKIEWICZA,
Dyrektora RDLP w Toruniu – Pana Bartosza Michała BAZELI,
Prezydenta Miasta Włocławek Pana dr Marka WOJTKOWSKIEGO

Regulamin zawodów.
I. Organizator :
1. Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy we Włocławku.
2. Firma „DELTA OPTICAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
3. Komisja Strzelecka Zarządu Okręgowego PZŁ we Włocławku
II. Celem zawodów jest :
Zawody te odbędą się zgodnie z prawidłami sterzalań myśliwskich – sześciobój – na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki obowiązującymi zgodnie z załącznikiem do uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr. 360/2021 z dnia 10 maja 2021 roku dla sześcioboju z osią zająca i bażanta, a ich celemjest :
1. Sprawdzenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich członków Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych i społeczeństwa.
3. Wyłonienie zwycięzców zawodów w klasach : mistrzowskiej, powszechnej, Dian i Seniorów (powyżej 60 – go roku życia (od dnia ukończenia).
4. Integracja myśliwych.
5. Promocja produktów Firmy „DELTA OPTICAL”.
III. Uczestnictwo w zawodach :
W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, bez względu na posiadaną klasę strzelecką (powszechną lub mistrzowską), pod warunkiem :
wcześniejszego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Biurze ZO PZŁ we Włocławku (email :
zo.wloclawek@pzlow.pl) w terminie do dnia 16 czerwca 2021 roku (liczy się kolejność
zgłoszeń) podając następujące dane osobowe : imię i nazwisko zawodnika, numer legitymacji PZŁ, wiek (dotyczy tylko Seniorów) oraz posiadaną klasę strzelecką,2
wpłaty (równolegle z dokonywanym zgłoszeniem) wpisowego w wysokości 180,00 złotych na konto bankowe ZO PZŁ we Włocławku, numer : 36 15401069 2001 8700 0026 0001
liczba uczestników zawodów jest ograniczona do 110 zawodników plus maksymalnie 10
rezerwowych (wg decyzji organizatorów). Obowiązuje kolejność zgłoszeń potwierdzonych
wpłatami wpisowego na konto ZO PZŁ we Włocławku.
IV. Termin, miejsce i program zawodów :
zawody odbędą się na strzelnicy sportowo – myśliwskiej we Włocławku-Ostrowach (Miasto Włocławek GPS 52.632939, 19.094517) – w dniu 26 czerwca (SOBOTA) 2021 roku,
 od godz. 7 : 30 rejestracja zawodników i wydawanie numerów startowych,
 godz. 9 : 00 uroczyste otwarcie zawodów,
 od godziny 9 : 30 rozpoczęcie strzelań.
V. Zawody obejmują pełen sześciobój składający się z czterech konkurencji śrutowych i
dwóch kulowych, w tym :
1. Konkurencje śrutowe:
 Oś myśliwska – pełna seria 20 rzutków, w tym : 5 rzutków pojedynczych strzelanych na
pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca, 10 rzutków podanych w parach (dublet)
strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca i 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na
ścieżce strzeleckiej z podchodu,

 Krąg myśliwski – pełna seria 20 rzutków (8 pojedynczych i 6 dubletów na siedmiu
stanowiskach),
 Zając w przebiegu – 10 przebiegów w dwóch seriach – pięć ze strony prawej do lewej i pięć ze strony lewej do prawej,
 Przeloty – 10 rzutków (4 pojedynczych i 3 dubletów), strzelanych z trzech stanowisk jako pojedyncze i z trzech stanowisk, jako dublety, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska.
2. Konkurencje kulowe :
 Dzik w przebiegu – 10 przebiegów w dwóch seriach (po 5 przebiegów) – kolejno ze strony prawej do lewej i ze strony lewej do prawej,
 Rogacz/lis – pełna seria 10 strzałów, w tym po 5 strzałów do każdej makiety.
VI. Przed rozpoczęciem zawodów każdy zawodnik ma obowiązek osobiście zapoznać
się z aktualnymi „Prawidłami strzelań myśliwskich” obowiązującymi w Polskim
Związku Łowieckim, „Regulaminem strzelnicy” i niniejszym „Regulaminem
zawodów”, oraz zarejestrować swój pobyt w książce (rejestrze) pobytu osób na
strzelnicy u opiekuna obiektu.
VII. Do strzelań podczas zawodów wolno używać wyłącznie broni i amunicji myśliwskiej określonej w § 13 z zachowaniem § 14 i § 15 Prawideł strzelań myśliwskich.3
VIII. W tygodniu poprzedzającym zawody (od środy 19 czerwca 2021 roku) strzelnica nie będzie dostępna do strzelań treningowych.
IX. Ocena strzelań:
 za każdy trafiony rzutek lub makiety zająca – 5 pkt.
 przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa liczba punktów jest sumą wartości punktowych
trafionych pierścieni.
X. Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 pkt.
XI. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie w klasie mistrzowskiej, powszechnej, Dian i Seniorów dla wszystkich uczestników zawodów.
XII. Kolejność zajętych miejsc w klasyfikacji ustala się wg ilości zdobytych punktów.
XIII. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników przy ustalaniu klasyfikacji stosuje się przepisy § 59 ust. 4, 6 i 7 obowiązujących w Polskim Związku Łowieckim „Prawideł strzelań myśliwskich w sześcioboju”.
XIV. Nagrody i wyróżnienia :
 w klasie mistrzowskiej : za miejsca od I do III puchary , dyplomy i nagrody Firmy „DELTA OPTICAL”,
 w klasie powszechnej : za miejsca od I do III puchary , dyplomy i nagrody Firmy „DELTA
OPTICAL”,
 w klasie Dian : za miejsca od I do III puchary, dyplomy i nagrody Firmy „DELTA
OPTICAL”,
 w klasie Seniorów : za miejsca od I do III puchary, dyplomy i nagrody Firmy „DELTA
OPTICAL”,
 we wszystkich powyżej wymienionych klasach : za miejsca od IV do VI, dyplomy i
upominki Firmy „DELTA OPTICAL”,

Zarząd Okręgowy PZŁ we Włocławku
Firma „DELTA OPTICAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.4
Regulamin zawodów towarzyszących Pucharowi Delta Optical.
Strzelanie nocne (tzw. tradycyjna „Noc Snajperów”) przy użyciu nakładek termowizyjnych do tarczy dzika odbywających się w nocy z 26/27 czerwca (sobota/niedziela) 2021 roku na Strzelnicy Myśliwskiej
we Włocławku – Ostrowach.
I. Organizator :
1. Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy we Włocławku.
2. Firma „DELTA OPTICAL” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
II. Celem zawodów jest :
1. Sprawdzenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich uczestników.
2. Upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych i społeczeństwa.
3. Promocja produktów Firmy „DELTA OPTICAL” ich wykorzystania do odstrzału dzików w porze nocnej.
III. Uczestnictwo w zawodach :
W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego. Udział wymaga wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w Biurze ZO PZŁ we Włocławku. Zgłoszenia te należy
przesyłać pocztą elektroniczną od godz. 24 : 00 w dniu 01 czerwca 2021 roku na adres :
zo.wloclawek@pzlow.pl), podając następujące dane :
 imię i nazwisko zawodnika,
 przynależność do okręgu PZŁ,
 a także model i parametry optyczne lunety używanej podczas zawodów
(np. : Delta Optical Titanium 2,5 – 10 x 56 HD).
Liczba miejsc jest ograniczona do 30 zawodników (wg kolejności zgłoszeń) plus do 5 –
ciu zawodników wg decyzji organizatorów.
IV. Termin, miejsce i program zawodów :
Zawody odbędą się na strzelnicy sportowo – myśliwskiej we Włocławku – Ostrowach, Miasto Włocławek GPS 52.632939, 19.094517) – w nocy z 26 na 27 czerwca (sobota/niedziela) 2021 roku.

Darek Topyła
Darek Topyłahttps://portalstrzelecki.pl
Redaktor naczelny Portalu Strzeleckiego. Pomysłodawca i założyciel serwisu internetowego portalstrzelecki.pl, strzelec sportowy, dalekodystansowy, myśliwy. Instruktor strzelectwa sportowego, sędzia PZSS kl. III. Sędzia i instruktor strzelectwa myśliwskiego. Autor rozwiązań informatycznych dla organizatorów zawodów strzeleckich. Pomysłodawca aplikacji webowej shooterstats.pl.

Przeczytaj także

Reklama

News