poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

Polacy się zbroją

Share

W ostatnich latach Polska doświadcza fascynującej ewolucji w zakresie posiadania i użytkowania broni. Wzrost liczby pozwolenia na broń obserwowany od 2022 do 2023 roku a także w latach ubiegłych rzuca światło na zmieniające się podejście Polaków do kwestii obronności, sportu strzeleckiego. Analiza danych z najnowszego raportu dotyczącego pozwolenia na broń w Polsce opublikowanego przez Komendę Główną Policji ujawnia ciekawe wnioski i tendencje, które mogą stanowić istotne wskaźniki społeczne i kulturowe. W rękach prywatnych obecnie znajduje się 843 tyś. szt. broni palnej.

Analizie zostały poddane tylko cztery najważniejsze cele wydania pozwolenia na broń. Pominęliśmy następujące mało znaczące cele wydania pozwolenia na broń: ochrona osób lub mienia, rekonstrukcji historycznych, pamiątkowy, szkoleniowy a także kategorii inne.

Zwiększone zainteresowanie bronią

Dane za rok 2023 wskazują na znaczący wzrost liczby pozwolenia na broń w Polsce, szczególnie w kategoriach kolekcjonerskich i sportowych. Świadczy to o rosnącej popularności strzelectwa sportowego, duża część broni zarejestrowanej jako kolekcjonerska jest w zasadzie używana jako bron sportowa. Duży wzrost liczby pozwoleń na broń do ochrony osobistej to efekt zmiany przepisów.

Dynamika roczna

Rok 2023 przyniósł ze sobą wzrost liczby pozwolenia na broń o średnio 12,79% w porównaniu z rokiem poprzednim. W kategorii kolekcjonerskiej odnotowano największy wzrost – aż 28,71%, co podkreśla rosnące zainteresowanie historycznymi i unikalnymi modelami broni.

 • Ochrona osobista: Odnotowano wzrost liczby pozwolenia o 14,62% z roku 2022 na rok 2023.
 • Łowiecki: Wzrost w tej kategorii wyniósł 1,96%.
 • Sportowy: W tej kategorii zaobserwowano wzrost o 20,61%.
 • Kolekcjonerski: Największy wzrost liczby pozwolenie, wynoszący 28,71%.

Średnia liczba broni na posiadacza

Analiza wykazała, że średnia liczba broni na posiadacza waha się w zależności od kategorii. W kategorii łowieckiej, gdzie broń jest narzędziem pasji, średnia liczba wynosi 2,83 sztuki na osobę. Z kolei w kategorii sportowej i kolekcjonerskiej średnie te są zbliżone, odpowiednio 2,71 i 2,80, co świadczy o intensywnym zaangażowaniu w te sfery życia.

Średnia liczba broni na posiadacza w poszczególnych kategoriach w Polsce na koniec roku 2023 przedstawia się następująco:

 • Ochrona osobista: Średnio 1,02 egzemplarza broni na posiadacza.
 • Łowiecki: Średnio 2,83 egzemplarza broni na posiadacza.
 • Sportowy: Średnio 2,71 egzemplarza broni na posiadacza.
 • Kolekcjonerski: Średnio 2,80 egzemplarza broni na posiadacza.
 • Ogółem: Średnio 2,59 egzemplarza broni na posiadacza.

Wyniki te wskazują na różnice w średniej liczbie broni posiadanej przez osoby z pozwoleniami w zależności od kategorii. Najwięcej broni przypada na posiadaczy pozwolenia łowieckiego, co jest zgodne z naturą aktywności łowieckich wymagających różnych typów broni. Kategorie sportowa i kolekcjonerska również charakteryzują się wysoką średnią, co odzwierciedla specyfikę tych zainteresowań. W przypadku ochrony osobistej średnia liczba broni na posiadacza jest najniższa, co wynika bezpośrednio z przepisów dotyczących posiadania broni w tej kategorii.
Synteza wyników i trendy

 • Zauważalny jest trend wzrostowy w liczbie pozwolenia na broń w Polsce, szczególnie w kategoriach kolekcjonerskich i sportowych, co może wskazywać na rosnące zainteresowanie strzelectwem sportowym oraz kolekcjonerstwem.

Prognoza na rok 2024

 • Na podstawie obserwowanych trendów wzrostowych i średnich rocznych wzrostów można oczekiwać dalszego wzrostu liczby pozwolenia na broń w 2024 roku. Szczególnie w kategoriach z największym wzrostem procentowym (kolekcjonerska i sportowa) prognozuje się kontynuację trendu wzrostowego.
 • Łączna liczba zarejestrowanych egzemplarzy broni prawdopodobnie również wzrośnie, z uwagi na rosnące zainteresowanie posiadaniem oraz użytkowaniem broni w różnych celach.

W oparciu o przeprowadzoną analizę, Polska wykazuje tendencję do wzrostu liczby pozwolenia na broń oraz zarejestrowanych egzemplarzy broni, co może być odzwierciedleniem zmieniających się postaw społecznych wobec posiadania i używania broni wynikających ze zmiany spojrzenia na bezpieczeństwo . Prognoza na rok 2024 sugeruje kontynuację tej tendencji, zwłaszcza w obszarach zwiększonego zainteresowania sportem strzeleckim i kolekcjonerstwem. Tak jest gdy dane statystyczne analizujemy bez refleksyjnie. Wiadomo przecież, ze duże wzrosty wynikają z faktu możliwości szybkiego uzyskania pozwolenia na bron w kategorii sportowej i kolekcjonerskiej.

Dane opracowaliśmy na podstawie statystyk zamieszczonych na stronie KGP.

Fot.guns4you.pl

Przeczytaj także

Reklama

News