sobota, 22 czerwca, 2024

Eugeniusz Grzeszczak nowym Łowczym Krajowym PZŁ

Share


W dniu 30 stycznia 2024 roku, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło mianowanie Eugeniusza Grzeszczaka na stanowisko Łowczego Krajowego Polskiego Związku Łowieckiego. Eugeniusz Grzeszczak, znany polityk i samorządowiec, przynosi do organizacji bogate doświadczenie zarówno w dziedzinie polityki, jak i ochrony środowiska.

Grzeszczak, który jest myśliwym od ponad 25 lat, posiada uprawnienia selekcjonerskie od 1997 roku. Jego aktywność w czterech kołach łowieckich, w tym w „Gęgawa” Zaborów i „Zwierzyniec” Zasutowo, świadczy o głębokim zaangażowaniu w kwestie łowiectwa i ochrony przyrody.

Z wykształcenia mgr inż. rolnik, absolwent Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, Grzeszczak uzupełnił swoją edukację o studia podyplomowe z zakresu marketingu i zarządzania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia prawno-samorządowe na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Jako Łowczy Krajowy, będzie odpowiedzialny za nadzór nad polityką ochrony przyrody i zarządzaniem populacjami zwierząt łownych. Jego misja obejmuje również promowanie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz dbanie o zachowanie różnorodności biologicznej Polski.


Notka prasowa została przygotowana w oparciu o informacje ze stron Polskiego Związku Łowieckiego i portalu WildMen.

Przeczytaj także

Reklama

News