Kurs elaboracji–Kraków

0
656

Strzelanieprecyzyjne.com zaprasza na kurs elaboracji amunicji karabinowej do celów sportowych i łowieckich w dniach 27-28 czerwiec 2020.

Prowadzący:

Kurs elaboracji myśliwskiej:
Paweł Morawski – pionier elaboracji w naszym kraju i autor pierwszego w Polsce podręcznika do elaboracji amunicji, wieloletni myśliwy z dużym doświadczeniem.

Kurs elaboracji sportowej:
Rafał Walczowski – wielokrotny Mistrz i Wicemistrz Polski w strzelaniach długodystansowych F-Class, zajmujący też regularnie wysokie miejsca na zawodach w innych formułach strzeleckich. Autor szeregu artykułów o broni, balistyce i elaboracji amunicji. Pionier i organizator precyzyjnych dyscyplin karabinowych (Benchrest, F-Class). Producent systemów i rozwiązań dla strzelców (trenażerów strzeleckich, kalkulatorów balistycznych itp.). Instruktor i sędzia sportowy.

Program:

Oba kursy zawierają części teoretyczną i praktyczną, wszyscy uczestnicy będą mogli samemu wykonać każdą operację. Uczestnicy mogą również przynieść swój sprzęt (prasę, matryce) i w ramach ostatniej części kursu uzyskać pomoc w ich właściwym ustawianiu.

Kurs elaboracji sportowej 27 czerwiec (godziny 9.00-18.00):

Zasady bezpieczeństwa w elaboracji. Rola planowania i właściwej systematyki.
Wpływ czynników balistycznych na właściwy dobór komponentów elaboracyjnych. Priorytety (celność, powtarzalność prędkości początkowej, koszty) dla różnych typów zawodów strzeleckich.
Czynności przygotowawcze – tablice, program Quickload (dobór zakresu naważek) i orientacyjnej długości pocisku. Pomiar głębokości osadzenia pocisku.
Proces elaboracji:
inspekcja i selekcja łusek
usuwanie spłonek
czyszczenie
opcjonalne odpuszczanie łusek systemem indukcyjnym
formatowanie szyjki ( NS) i pełne (FL)
trymowanie (skracanie do równej długości)
gradowanie krawędzi wewnętrznej i zewnętrznej szyjki łuski
opcjonalne kręcenie szyjek (ujednolicanie grubości szyjki), meplatowoanie i zaawansowana obróbka pocisków, rola współosiowości
ponowne czyszczenie (mycie)
osadzanie spłonki
odmierzanie i ważenie prochu
osadzanie pocisków
ostateczna kontrola
Sprawdzenie rezultatów elaboracji – odstrzeliwanie kolejnych naważek – drabinka i strzelania na grupy, właściwe tempo strzelania, objawy wysokiego ciśnienia.
Wpływ warunków atmosferycznych na balistykę wewnętrzną. Wrażliwość różnych prochów na temperaturę.
Pytania i pomoc indywidualna.

Kurs elaboracji myśliwskiej 28 czerwiec (godziny 9.00-17.00):

Zasady bezpieczeństwa w elaboracji. Rola planowania i właściwej systematyki.
Omówienie balistyki końcowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu konstrukcji pocisku i prędkości przycelnej.
Omówienie fragmentów balistyki zewnętrznej w aspekcie zastosowania myśliwskiego, wpływ kąta strzału i znaczenie wiatru bocznego.
Czynności przygotowawcze:
określenie długości naboju – łatwość przeładowania
dobór pożądanej prędkości początkowej pocisku zależnie od oczekiwanej prędkości przycelnej, stosowanego pocisku i przewidywanej odległości strzału – określenie naważki prochu
Proces elaboracji:
inspekcja i selekcja łusek
usuwanie spłonek
mycie
formatowanie pełne (kontrola headspace) i częściowe matrycą FL – pewność przeładowania
trymowanie
gradowanie
obróbka gniazda spłonki i kanału ogniowego
ponowne mycie
osadzanie spłonek
odważanie prochu i napełnianie łusek
osadzanie pocisków
kontrola
Sprawdzenie rezultatów na strzelnicy, strzelania na grupy.
Pytania i pomoc indywidualna.

Maksymalna ilość uczestników : 10 osób na kurs elaboracji sportowej i 10 na kurs elaboracji myśliwskiej.

Zapisy

www.strzelanieprecyzyjne.com
Informacje

Emailowo: info@strzelanieprecyzyjne.com
Telefonicznie: +48501073396

Koszt:

W przypadku uczestnictwa w pojedynczym kursie (27 lub 28 czerwiec) 450 za jednego uczestnika. Uczestnictwo w obu dniach kursu (zarówno elaboracja sportowa jak i myśliwska) 800 zł. Ceny zawierają podatek VAT.

Wpłaty za uczestnictwo należy wpłacać na konto bankowe:
Nekrosoft.com Rafał Walczowski
numer: 71 1140 2004 0000 3802 3522 9610

Dla członków T.S. Wisła rabat 10%.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.), z chwilą rejestracji, uczestnik wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie w celach organizacyjnych i promocyjnych szkolenia i treningów strzelectwa długodystansowego oraz elaboracji amunicji.

Uczestnikom nieobecnym na szkoleniu kwoty wpłacone za kurs nie będą zwracane. Opłaty wniesione przez uczestników z listy rezerwowej, nie zakwalifikowanym na listę zasadniczą, zostaną przelane w terminie tygodnia od zakończenia kursu.

Zapraszamy do komentowania!