Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą, aukcja dla Tasiora

0
604
6 października przed uroczystym zakończeniem zawodów SNIPER`S MISION IX grupa żołnierzy weteranów wraz FUNDACJĄ SPRZYMIERZENI z GROM zorganizowała i przeprowadziła aukcja pod hasłem “DUM PUGNAS VICTORES -dla TASIORA”.
Tasior jest sparaliżowany od pasa w dół po wypadku. Dzięki Firmom, które przekazały wartościowe przedmioty na aukcję udało się zebrać ponad 6 000 zł a także 37,50 eur.
Organizatorzy chcieliby podziękować następującym sponsorom: HElLIKON-TEX,
E-MILITARIA, TACMED, OZ-GEAR, DARZ BÓR, CENZIN. Podziękowania należą się także CENTRUM WETERANA a także Dowódcy VII Dywizjonu Ułanów Lubelskich I Batalionu z Chełma za  pamiątkowe ryngrafy. Wśród darczyńców były także prywatne osoby. Pozwoliło to zgromadzić około 90 przedmiotów na aukcji.
Jak mówi organizator aukcji, który przygotował i przeprowadził aukcję, to “Piękne gesty zawodników, którzy wylicytowali przedmiot po czym oddawali go z powrotem na aukcje daje konkretnego kopa, wiarę w ludzi i sprawia, że dalej chcemy działać. Dziękuję Sponsorom i osobom które przekazały rzeczy a także  uczestnikom zawodów którzy brali udział w licytacji. Podziękowania należą się też żołnierzom i kilku osobom z poza armii, którzy pomogli to zorganizować. Chylę Czoła przed Wami i Serdecznie Dziękuję.”
Fundacja sprzymierzeni z GROM

“Działalność Fundacji kierowana jest do funkcjonariuszy służb mundurowych w służbie czynnej, weteranów i w stanie spoczynku oraz członków ich najbliższych rodzin, którzy z przyczyn związanych z wykonywaną służbą/pracą znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (zdrowotnej, materialnej, zawodowej).

Zakres pomocy obejmuje różne dziedziny życia osobistego i zawodowego funkcjonariuszy.
Fundacja zapewnia swoim podopiecznym wsparcie medyczne, socjalne, prawne i psychologiczne, a także pomaga w wyrównywaniu szans na rynku pracy, nauki i rozwoju osobistego.

W przypadku osób poszkodowanych na służbie, organizujemy i koordynujemy pomoc medyczną, prawną i finansową. Pomagamy w dostępie do lekarzy specjalistów, transporcie do szpitala, wspieramy poszkodowane rodziny.

Ważnym zadaniem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia obywateli. Podejmujemy współpracę w zakresie bezpieczeństwa z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi.

Organizujemy sympozja, szkolenia, warsztaty, wydarzenia sportowe o charakterze edukacyjno-historycznym, naukowym  i inne wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa, obrony ludności i zagrożeń terrorystycznych. Prowadzimy działalność patriotyczno-edukacyjną młodzieży.

Fundacja współdziała z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach.”

zdj. Tokariev

Zapraszamy do komentowania!