Zawody strzeleckie upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

0
393
W przyszłą niedzielę 1 września 2019 r. na Gminnej Strzelnicy Osówka woj. lubelskie odbędą się zawody strzeleckie upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Zawody wpisane do kalendarza LZSS z obserwatorem, liczące się do przedłużenia licencji.
Przewidziano 5 konkurencji: Psp 20, Pcz 20, Ksp 20, Kcz 20 i “Blaszanka” (8 strzałów na czas do celów metalowych ze strzelby typu “pump action”).
Regulamin:

Regulamin Zawodów Strzeleckich z kalendarza LZSS
ZAWODY Z OKAZJI 80 ROCZNICY WYBUCHU

II WOJNY ŚWIATOWEJ
OSÓWKA, 1 września 2019 r.
ZAWODY Z OBSERWATOREM LZSS

I. Organizator:
GTS JASTRZĄB Elizówka
II. Cel zawodów:
Popularyzacja sportu strzeleckiego,
Doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej,
Wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji,
Zdobycie okolicznościowych nagród, pucharów, medali i dyplomów,
Integracja środowiska strzeleckiego regionu.
III. Termin i miejsce zawodów:
1 września 2019 r., niedziela, godz. 10.00, Gminna Strzelnica Osówka, w miejscowości Osówka,
gmina Niemce.
IV. Uczestnictwo w zawodach:
Zawodnicy posiadający licencje lub patenty PZSS oraz osoby przeszkolone w bezpiecznym
posługiwaniu się bronią.
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 25 zł za 1 konkurencję, 45 zł za 2 konkurencje, 60 zł za 3 konkurencje, 80 zł za 4 konkurencje, 100 zł za 5 konkurencji.

V. Konkurencje:
 Pcz 20 – pistolet centralnego zapłonu,
Dystans 25 m, 5 strzałów próbnych w czasie 5 min. i 2 serie oceniane 10–cio
strzałowe, każda w czasie 10 min.
 Psp 20 – pistolet sportowy,
Dystans 25 m, 5 strzałów próbnych w czasie 5 min. i 2 serie oceniane 10–cio
strzałowe, każda w czasie 10 min.
 Kcz 20 – karabin centralnego zapłonu – przyrządy mechaniczne
Dystans 100 m, postawa leżąca, 5 strzałów próbnych w czasie 5 min. i 2 serie
oceniane 10–cio strzałowe, każda w czasie 10 min.
 Ksp 20 – karabin sportowy
Dystans 50 m, postawa leżąca, 5 strzałów próbnych w czasie 5 min. i 2 serie
oceniane 10–cio strzałowe, każda w czasie 10 min.
 Blaszanka – strzelba gładkolufowa typu pump-action
8 strzałów na czas do celów metalowych. Na starcie strzelba załadowana tylko 5
nabojami, po oddaniu co najmniej jednego strzału można doładować kolejnymi 3
nabojami. W konkurencji można używać tylko strzelb powtarzalnych.

Broń i amunicja własne. Osoby nie posiadające własnej broni będą miały możliwość odpłatnego
skorzystania z broni i amunicji na miejscu.
Konkurencje zgodne z przepisami bezpieczeństwa PZSS oraz z niniejszym regulaminem zawodów.
VI. Klasyfikacja:
Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły “Open” w klasyfikacji indywidualnej.
O pierwszeństwie w przypadku równych wyników indywidualnych decyduje większa liczba
dziesiątek, a następnie większa liczba dziesiątek centralnych w konkurencji. W klasyfikacji łącznej
o pierwszeństwie w przypadku równych wyników indywidualnych, tak jak poprzednio decyduje
większa liczba dzieciątek, a następnie większa liczba dziesiątek centralnych łącznie
w konkurencjach Pcz, Psp, Kcz, Ksp.
VII. Nagrody i wyróżnienia:
Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej (wielobój Pcz + Psp + Kcz + Ksp),
Medale za zajęcie miejsca 1, 2 i 3 w poszczególnych konkurencjach.
Dyplomy za zajęcie miejsca 1, 2 i 3 w każdej konkurencji i klasyfikacji łącznej.

VIII. Sprawy organizacyjne:
Uczestnictwo należy zgłaszać:
 na adres e-mail: gtsjastrzab@gmail.com do dnia 28.08.2019 r. do godz. 17.00
 telefonicznie SMS na nr 600 302 832 do dnia 28.08.2019 r. do godz. 17.00
 sekretarzowi w dniu zawodów (1.09.2019 r.) w godz. 9.30 – 12.00 (o ile nie wyczerpie się
liczba miejsc)
Kolejność i czas startu osób zgłoszonych mailowo lub telefonicznie zostanie ustalona przez
organizatora w harmonogramie startów i odesłana osobom zainteresowanym w sobotę
31.08.2019 r. O kolejności i czasie startu osób zgłoszonych u sekretarza w dniu zawodów decyduje
kolejność zgłoszenia. Startowe należy wpłacać przed rozpoczęciem zawodów do sekretarza
prowadzącego listę startową.
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie zawodów.

Zapraszamy do komentowania!