Zawody Protect Home and Family 2019 LATO – BIRTH OF THE LEGEND

  Reklama
  Kiedy:
  24 sierpień 2019 – 25 sierpień 2019 całodniowy
  2019-08-24T00:00:00+02:00
  2019-08-26T00:00:00+02:00
  Koszty:
  450
  Zawody Protect Home and Family 2019 LATO - BIRTH OF THE LEGEND

   

  Zawody Protect Home and Family 2019 LATO – BIRTH OF THE LEGEND
  Zawody: 24-25 sierpnia 2019, start 7:00
  Rejestracja : 6:30 24 sierpnia 2019
  8:00 24 sierpnia 2019 – rozpoczęcie konkurencji
  Strzelanie do 24:00 Przewidywane są konkurencje nocne.
  25 sierpnia 2019 od godziny 7:00 do godziny 12:00 ciąg dalszy zawodów
  25 sierpnia 2019 15:00 – oficjalne zakończenie zawodów.
  Miejsce: Strzelnica Strzelnica TAS Target Alfa Silesia 44-100 Przyszowice
  Google maps: 50.268598, 18.740151
  Organizator: PWS i QLMS
  Ilość torów: 12
  Minimalna Ilość strzałów: 120 pistolet, 120 broń długa

  Wpisowe: 450 zł

  Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, może natomiast zostać przeniesiona na innego zarejestrowanego zawodnika.
  kontakt: phafqp@gmail.com

  REGULAMIN

  1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
  Zawodnik musi przestrzegać regulaminu strzelnicy, oraz bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na strzelnicy.
  1.1 Broń musi pozostawać rozładowana podczas całych zawodów z wyjątkiem bezpośredniego nadzoru obsługi sędziowskiej zawodów.
  1.2 W strefie bezpieczeństwa zawodnicy mogą posługiwać się jedynie rozładowaną bronią. Wszelkie czynności manipulacyjne (poza przebiegiem) wykonywane mogą być tylko w wyżej wymienionej strefie
  1.3 Przenoszenie karabinów, strzelb oraz pistoletów
  1.3.1 Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich lufy muszą być skierowane w dół lub w górę.
  1.3.2 Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo w kaburach.
  1.4 Odkładanie broni
  1.4.1 Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane odłożenie jednego rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju, lub przejście na inny rodzaj broni. Broń taka musi być zabezpieczona. Broń krótka w przypadku wykorzystywania broni długiej, musi być w kaburze.
  1.4.2 Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada
  urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte.
  1.4.3 Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. W przypadku odrzucenia, przejścia na broń krótką.

  2 Komendy i procedury na torze
  2.1 Przebieg toru rozpoczyna się od komendy
  „Uwaga” (Przygotuj się) – niezależnie od
  ilości broni wykorzystywanej na torze, i kończy w
  momencie stwierdzenia przez zawodnika pokonania danego toru.
  2.2 Sędzia stanowiskowy bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem jej do miejsc lub urządzeń startowych.
  2.3 „Czy jesteś gotowy?”- komenda po której zawodnik przygotowuje się do pokonania przebiegu lub informuje, że do takiego przebiegu nie jest gotowy
  2.4 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy „Czy jesteś gotowy?”
  oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć
  “No” lub “Not Ready” (Nie lub Niegotowy).
  Celowym jest, aby zawodnik przyjął pozycję startową, gdy jest gotowy do rozpoczęcia przebiegu, aby wskazać tym samym sędziemu swoją gotowość.
  2.5 “Stop”: Każdy Sędzia przydzielony do obsługi toru może wydać komendę “Stop” podczas przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać się i czekać na dalsze instrukcje.
  2.6 „Jeżeli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” Jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, musi opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę głównego kulochwytu, z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez Sędziego. Sędzia będzie towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania
  broni.
  2.7 Domyślna pozycja startowa. Zawodnik przyjmuje pozycję startową opisaną w pisemnym opisie toru. W przypadku braku takiego opisu, wskazaną przez sędziego. Stan załadowania broni znajduje się w opisie toru. W przypadku braku, informuje sędzia.

  3. Punktacja
  3.1. Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Czyli wynik przedstawiany jest w formie sumarycznego czasu z przebiegu toru oraz kar wyrażonych w postaci sekund. Standardowym celem są manekiny (chyba, że opis toru stanowi inaczej) posiadające broń, chyba, że posiadają charakterystyczne oznaczenia sugerujące na przynależność do służb.
  Ostrzelanie prawidłowe celu (manekina), to trafienie przynajmniej 2 krotne w korpus manekina (od góry szyi do nóg) lub jednokrotne w głowę. Przestrzeliny muszą być pełnowymiarowe. Nie styczne.

  3.2 Kary nakładane są w następujący sposób:
  a.
  Jedna przestrzelina w korpusie tzw. miss= kara 500sekund
  b.
  Brak jakiejkolwiek przestrzeliny, ale ostrzelanie tarczy = kara 1000 sekund (2xmiss)
  Nieostrzelanie jakiegokolwiek celu= kara 2000 sekund + kara za misy, w sumie 3000s
  d.
  Nietrafienie celu metalowego lub rzutka = kara 500 sekund
  e.
  Trafienie tarczy typu No Shoot (Nie strzelać) = kara 5000 sekund za każde trafienie, przestrzelina styczna uznawana jest za trafnie

  4. DYSKWALIFIKACJA
  4.1 Dyskwalifikacja oznacza brak możliwości kontynuowania zawodów.
  4.2 Naruszenia zasad bezpieczeństwa nie podlegają procedurze odwołania.
  4.3 Dyskwalifikacji podlegają zawodnicy, którzy swoim działaniem wprowadzają niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia swojej osobie lub osobom przebywającym na strzelnicy, jak celowanie we własne części ciała czy łamania kątów bezpieczeństwa itd.
  4.4. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w szczególności uznaje się:
  4.4.1 Celowe zmienianie celów przed ich punktowaniem w celu uzyskania przewagi lub uniknięcia kar.
  4.4.2. Zmienianie lub fałszowanie metryczek.
  4.4.3 Brak poszanowania przez zawodnika wyniku, w szczególności tzw. procedur, określonego przez sędziego stanowiskowego po zakończeniu przebiegu na danym torze

  5. BROŃ
  Broń krótka – pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu
  Broń długa- pistolet maszynowy, karabinek lub strzelba centralnego zapłonu.
  Dowolna możliwość montażu celowników, latarek, wskaźników czy innych elementów wyposażenia broni.

  6. KABURY I WYPOSAŻENIE
  Zawodnik musi posiadać broń krótką wraz z kaburą. Przynajmniej jedną ładownicę na magazynek do broni krótkiej. Dwa magazynki do broni krótkiej oraz jeden (jeżeli w danym typie występuje) magazynek do broni długiej oraz pokrowiec do niej.
  Kabura do broni krótkiej musi zapewnić jej skryte noszenie. Broń krótka, zapasowe magazynki do niej, mają nie być widoczne w momencie rozpoczęcia przebiegu toru. Widoczność broni krótkiej w tym printing karany będzie procedurą 2000 sekund przy każdym rozpoczęciu toru, chyba, że opis toru wymaga inaczej.
  Bron długa ma znajdować się w pokrowcu, chyba, że opis toru wymaga inaczej.
  Broń długa musi posiadać zawieszenie.
  Ubranie ma nie nosić militarnego charakteru.
  Wszelkie wyposażenie (poza pokrowcem na broń długą) ma być przenoszone w sposób niewidoczny. Jeżeli jakiekolwiek wyposażenie, jak latarki, ładownice itp. Będą widoczne przy rozpoczęciu przebiegu, skutkować będą karą proceduralną w wysokości 2000sekund.

  7. Reshoty
  Reshoty nie są przewidywane. Zawodnik ma sobie radzić ze wszystkimi napotkanymi trudnościami samodzielnie.
  W sytuacji kiedy zawodnicy pokonując tor spotkają się ze znaczącymi różnicami w budowie czy działaniu toru, tor zostanie wyzerowany.

  8 ODWOŁANIA
  8.1 W pierwszej instancji decyzje będą podejmowane przez sędzie stanowiskowego. Zawodnik ma możliwość przekazania telefonu lub kamery sędziemu pomocniczemu, lub zawodnikowi, który zakończył już konkurencję w celu nakręcenia przebiegu (film jest usuwany po przebiegu), w celu zapewnienia materiału w sytuacjach niejasnych, wymagających interwencji sędziego głównego. W przypadku braku nagrania, sędzia stanowiskowy podejmuje decyzję ostateczną. Wszelkie dyskusje uznane będą za zachowanie niesportowe i skutkować będą dyskwalifikację.
  8.2 Jeżeli zawodnik nie zgodzi się z decyzją sędziego stanowiskowego, a posiada zapis filmowy, sędzia główny wysłuchuje jednej, a następnie drugiej strony. Ogląda zapis filmowy i podejmuje ostateczną nieodwołalną decyzję.

  9. Pokonywanie torów
  Każdy zawodnik może otrzymać karę proceduralną w wysokości 500 sekund (wielokrotnie podczas przebiegu) w wypadku kiedy jego zachowanie/pokonanie toru powodowało by niepotrzebne wystawianie się na zagrożenie – brak zaskoczenia przeciwnika, wykorzystanie zasłon i przesłon, brak załadowania broni i próba ostrzelania przeciwnika itp. Decyzja podejmowana jest sędziego stanowiskowego i jest ostateczna w przypadku braku materiału filmowego. W innym przypadku decyzję podejmuje sędzia główny w wyniku przeanalizowania materiału filmowego oraz wysłuchania stron.

  12. Tory nocne
  Zawodnik musi posiadać przynajmniej jedno źródło światła. Zawodnik, przy braku umiejętności do bezpiecznego pokonania torów nocnych może otrzymać od każdego sędziego informację o “NO GO” na strzelaniu w nocy. Jego wynik jest wówczas PK. Tory nocne stanowią integralną część zawodów.

  Zapraszamy do komentowania!