Przechera 2020 Janowiec (przełożone)

  Reklama

  Zawody dla Myśliwych Przechera 2020

  Konkurencje:

  1. „Zimny lis”, 200 m, postawa leżąc, tarcza A4 – lis konturowy  na blat, punktacja max 10 pkt, za każdy cm od punktu 10 – odejmuje się 1 pkt. Czas przygotowania 3 min, czas strzelania – 1 min.
  2. „Lisi snajper” – 200 m, 5 strzałów z postawy leżąc , max 50 pkt tarcza A4 lis na blat . Czas przygotowania 1 min, czas strzelania – 5 min.
  3. „Lis zza węgła” – siedząc/klęcząc z pastorałem – 150 m, 5 strzałów, tarcza A4 lis za drzewem. Przestrzelina w polu punktowym/na linii = 10 pkt, dotknięcie linii drzewa = 0 pkt, max 50 pkt. Czas przygotowania 3 min, czas strzelania – 5 min.
  4. ”Poznaj swoje możliwości” (know your limit) – 100 m, Postawa leżąc, 1 stały punkt podparcia broni. Można przestać w każdej chwili, liczą się zdobyte punkty. Niezaliczenie kolejnej sylwetki = utrata wszystkich pkt. tej konkurencji, max 28 pkt. Punktuje się tylko białe pole wraz z linią. Czas przygotowania 3 min, czas strzelania – 5 min.
  5. „Lis z podchodu” – postawa stojąc, dozwolony pas jako stabilizacja, 50 m, 5 strzałów – max 50 pkt. Czas przygotowania 2 min, czas strzelania – 3 min.

  Łącznie max 178 pkt

  Nagrody:

  1. Miejsce – dyplom oraz bon towarowy wartości 2 000 zł, do realizacji w dowolnym sklepie myśliwskim w Polsce.
  2. 2-5 miejsca – dyplomy
  3. Miejsca 1-10 , zaświadczenie (PZŁ) o przystrzelaniu broni kulowej, dla jednostki używanej w zawodach.

  Program zawodów:

  1. Godz. 8.00 – rejestracja zawodników, losowanie zmian i stanowisk
  2. Godz. 8.45 – odprawa
  3. Godz. 9.00 – 17.00 zawody
  4. Godz. 18.00 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców

  Regulamin zawodów strzeleckich „Przechera 2020”

  1. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie PZŁ. W wyjątkowych sytuacjach mogą zostać dopuszczone inne osoby, startując jako PK (poza klasyfikacją). Podczas rejestracji na zawodach należy okazać legitymację PZŁ.
  2. Obowiązuje jeden egzemplarz broni do wszystkich konkurencji.
  3. Przy rejestracji  zawodników należy wpisać kaliber broni (do weryfikacji przestrzelin pociskiem)  ZAPISY
  4. Broń : centralnego zapłonu, dopuszczona do polowań w Polsce, (z wyjątkiem kalibrów magnum),  kaliber od .22 do 8 mm, przyrządy celownicze dowolne, waga broni wraz z optyką max 6,0 kg,
  5. Zakaz używania kompensatorów odrzutu mocowanych na lufie, tłumików,  bipodów, monopodów montowanych do broni oraz poduszek, skarpet taktycznych, worków z piaskiem, etc. pod kolbę. Obowiązuje jeden stały punkt podparcia, nieprzymocowany do broni (plecak, worek , pastorał itp.) o długości kontaktu z bronią nie większy niż 20 cm (?). Drugi punkt podparcia broni – dłoń, przedramię, zakaz używania rękawic. Dopuszczony w niektórych konkurencjach pastorał o 1 punkcie kontaktu z bronią, nieprzymocowany w sposób trwały do broni jak np.  szczęki, montaż typu foto itp. Broń powinna swobodnie spoczywać na podpórce.
  6. Dopuszcza się pastorały 1-2-3 nożne z jednym punktem podparcia broni.
  7. Oceny przestrzelin dokonuje sędzia poprzez pomiar przestrzeliny pociskiem danego kalibru. Przerwanie linii środkiem przestrzeliny zalicza wyższą punktację, z wyjątkiem konkurencji 3, gdzie dotknięcie linii „drzewa” oznacza „0” pkt.
  8. Broń przenosimy w futerałach lub z odsuniętym zamkiem, mile widziane safety flag, WYŁĄCZNIE  z lufami skierowanymi w pionowo w górę lub w dół. Dopuszcza się pasek broni do przenoszenia broni  i stabilizacji broni podczas strzelania. Naruszenie tych zasad skutkuje ostrzeżeniem lub dyskwalifikacją.
  9. Na komendę – „można wyjąć broń” , zawodnik umieszcza broń na stanowisku lufą w kierunku kulochwytu,  zamek odciągnięty, odliczona amunicja luzem na stanowisku.
  10. Na komendę : „przygotować się do strzelania” – zawodnik ustawia broń, reguluje celownik itp., ładuje magazynek, magazynek nie podpięty do broni.
  11. Na wyraźną komendę sędziego „ Ładuj – można strzelać” magazynek ładujemy i podpinamy do broni, strzelamy.
  12. Na stanowisku strzeleckim, w trakcie strzelań ocenianych,  zawodnik może posiadać tylko wymaganą w opisie konkurencji ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje upomnieniem lub dyskwalifikacją.
  13. W przypadku niewypału, zawodnik winien to zgłosić sędziemu poprzez podniesienie ręki, rozładować broń dopiero na jego polecenie.
  14. Awaria broni i amunicji jest sprawą zawodnika, nie zostanie udzielony dodatkowy czas na usunięcie awarii.
  15. Zawodnik winien mieć w wyposażeniu matę strzelecką i pastorał.
  16. Rozstrzyganie remisów : w przypadku równej ilości punktów liczy się ilość 10-tek a w następnej kolejności wynik konkurencji nr 4 „know your limit”.

  Zapraszamy do komentowania!