portalsprzelecki.pl ZKS Zawody powszechne dynamiczne (PIRO)

  Reklama
  Kiedy:
  3 luty 2020 całodniowy
  2020-02-03T00:00:00+01:00
  2020-02-04T00:00:00+01:00
  Gdzie:
  Warszawa ZKS
  portalsprzelecki.pl ZKS Zawody powszechne dynamiczne (PIRO)
  Regulamin zawodów Pistolet i Rewolwer Obronny

  1. CEL ZAWODÓW  

  a) doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej
  b) popularyzacja strzelectwa
  c) integracja członków ZKS Warszawa i środowiska strzeleckiego.

  2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

  Klub Strzelecki ZKS Warszawa
  Adres: ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
  Telefon: +48 (22) 834 41 08
  Strona internetowa: http://www.zks.waw.pl

  3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW        

  Zgodnie z kalendarzem zawodów Stowarzyszenia Związkowy Klub Strzelecki Warszawa, na strzelnicy ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

  4. PROGRAM ZAWODÓW

  Zawody rozgrywają się od godziny 9:00 do 19:00.
  Zawodnicy startują w kolejności przybycia na tor, jednakże zgodnie z czasem na zakupionej metryczce. Dopuszczalne jest przeprowadzenie pre-matchu w dniu poprzedzającym zawody główne. Pre-match jest rozgrywany od godziny 17:00 do 19:00.

  5. UCZESTNICTWO

  Zawodnicy znający przepisy Pistolet i Rewolwer Obronny. Klub nie udostępnia broni obiektowej.

  6. KLASYFIKACJA

  Indywidualna po każdych zawodach oraz roczny ranking dla danego roku kalendarzowego.
  Wynik w rankingu to suma najlepszych względnych wyników z ilości zawodów równych połowie ilości zawodów, które się odbyły, zaokrąglone w dół plus jeden.
  W przypadku remisu wyżej zostaje sklasyfikowany zawodnik, który więcej razy uzyskał wyższy wynik na zawodach, na których startowali obaj zawodnicy. W wypadku dalszego remisu rozstrzygające będą wyniki zawodów niezaliczanych do rankingu na identycznych zasadach jak powyższe.

  7. NAGRODY 

  Nagrody przyznawane są po zamknięciu rankingu rocznego.
  Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 6 zawodnicy otrzymują dyplomy.
  Za zajęcie w rankingu miejsc od 1 do 3 wręczone będą puchary i upominki.

  8. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW

  Zawodnicy rejestrują się do zawodów kupując metryczkę strzelecką w kasie Klubu.
  Sprzedaż rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy tygodnia w którym rozgrywane są zawody i kończy w dniu zawodów o godzinie 17:00. Łączna ilość metryczek jest ograniczona, a o ilości decyduje Kierownik Zawodów.

  9. KOSZTY UCZESTNICTWA

  Zgodnie z cennikiem zawodów

  10. SPRAWY RÓŻNE

  Zawody według przepisów Pistolet i Rewolwer Obronny.
  Klasy sprzętowe: Pistolet Standard, Pistolet Dużego Kalibru, Pistolet Compact, Pistolet Subcompact, Rewolwer.
  Minimalna łączna ilość strzałów: około 50
  Kąty bezpieczeństwa: Górny kąt bezpieczeństwa ograniczony do górnej krawędzi przechwytywacza.

  11. Ochrona danych osobowych

  Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża zgodę na publikację w komunikacie zawodów i na stronach internetowych ZKS Warszawa swojego rezultatu, wizerunku, imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej.

   

  Zapraszamy do komentowania!