„Dzień Wojska Polskiego” Klubu Sokół w Parczewie 2019 – dynamika

  Reklama
  Kiedy:
  15 sierpień 2019 całodniowy
  2019-08-15T00:00:00+02:00
  2019-08-16T00:00:00+02:00
  Gdzie:
  Strzelnica sportowa w Milanowie

  Regulamin Dynamicznych Zawodów Strzeleckich „Dzień Wojska
  Polskiego” Klubu Sokół w Parczewie 2019
  Zawody klasyfikowane w LZSS z Obserwatorem. Milanów 15 sierpnia 2019 r.
  Cel zawodów:
   Propagowanie strzelectwa sportowego, rywalizacji i wyszkolenia obronnego zawodników
   Promocja Powiatu Parczewskiego
  Organizator i wykonawca zawodów: Klub Strzelecki „Sokół” w Parczewie.
  Miejsce i termin zawodów: Strzelnica sportowa w Milanowie – 15 sierpnia 2019 r.
  Kierownik zawodów: Zdzisław Chmielarz – Prezes Klubu „Sokół” w Parczewie.
  Sędziowie zawodów i obsługa: Zbigniew Hrabia – Sędzia Główny
  Sędziowie stanowiskowi – powołani przez Kierownika Zawodów
  Program zawodów: Godzina 10.00 otwarcie zawodów. Przeprowadzenie zawodów 10.15 – 14.15.
  Godzina 14.30 zakończenie zawodów, wręczenie medali, dyplomów, pucharów.
  Konkurencje: 1. Karabin centralnego zapłonu dynamiczny 20 strzałów. 10 strzałów do 5 tarcz
  IPSC po 2 strzały do tarczy; doładowanie i 10 strzałów do 5 tarcz terrorysty, po 2 strzały do tarczy.
  2. Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów. 10 strzałów do pięciu terrorystów (po 2 strzały), zmiana
  magazynka po dwa strzały do trzech Francuzów i 4 strzały do 4 gongów
  3. Strzelba 6 strzałów: poper duży, poper mały i rzutek wylatujący za poperem plus trzy rzutki
  stojące.
  Ocena: Iloraz sumy uzyskanych punktów i czasu strzelania.
  Uczestnictwo: W zawodach biorą udział członkowie klubów strzeleckich i osoby przeszkolone
  w posługiwaniu się bronią.
  Zgłoszenia: Do dnia 9 sierpnia 2019 r. mailem: lok.parczew@gmail.com
  Klasyfikacja: Indywidualna – za miejsca I, II, III w konkurencji – Puchary Dyplomy
  Sprawy organizacyjne:
  1. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 30 zł . Istnieje możliwość powtórzenia – poprawienia
  konkurencji za opłatą dodatkową 30 zł.
  2. Zawodnicy korzystają z broni własnej.
  3. Dla zawodników nieposiadających własnej broni i amunicji organizator zabezpiecza broń i
  amunicję za dodatkową opłatą wg cennika klubu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
  5. Protesty można składać natychmiast po zakończeniu konkurencji do sędziego głównego, wpłacając
  50 zł wadium, które przepada w przypadku nieuznania protestu przez sędziego głównego.
  5. Osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wprowadzanie
  do systemów informatycznych oraz przekazywanie do Wojewódzkiego oraz Polskiego Związku
  Strzelectwa Sportowego danych osobowych zawartych w metrykach i listach startowych, a także
  rejestrowanie i nieodpłatne wykorzystanie w całości lub fragmentach, w mediach ogólnodostępnych
  swojego wizerunku (fotografie, filmy wykonane w związku z realizacją i dla celów statutowych) przez
  organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (Dz. U. z 2018
  r. Poz.1000).

  Organizator zawodów
  Prezes
  Zdzisław Chmielarz

  Zapraszamy do komentowania!