22 maja 2022 – STRIX .22 (zawody bocznego zapłony w formule PRS)- KSI

    Reklama

    Zapraszamy do komentowania!