Strona główna ARCHIWUM Trening Strzelecki Mid Range 100-300 m – TeamGrey Accuracy (TGA) Marynino

Trening Strzelecki Mid Range 100-300 m – TeamGrey Accuracy (TGA) Marynino

556.00 

Brak w magazynie

Kategoria: Tag:

Opis

Trening Strzelecki Mid Range 100-300 m – TeamGrey Accuracy (TGA) Marynino.
Ideą szkolenia nie jest jedynie statycznym strzelaniem do oddalonych celów ale skuteczne umiejętności pracy z karabinkiem AR15 na dystansach 50-500m w ruchu i na niestabilnych postawach.
Zajęcia pozwolą Ci nauczyć się solidnych fundamentów oraz stabilizacji trudnych postaw wykorzystywanych na zawodach taktycznych oraz innych sytuacjach.
Trening ten jest też doskonałym przygotowaniem do takich zawodów jak: Operacja Furia, Lekka Piechota, Recon i inne jak również zawody sportowe karabinowe na dystansach 100-500m

09:00-10:30 (1h) – zerowanie karabinów, mierzenie prędkości, dostosowanie indywidualnej balistyki, potwierdzenie opadu na 200-300 m.

10:30-13:30 (3h) – trening Mid Range (oś 300 m):

• Sposoby stabilizacji postaw vs mobilność do następnego zadania.

• Praca na przeszkodach różnej wysokości (barykady, drabiny, tanktrap-y).

• Plecak, pas, bipod, mała poduszka jako dodatkowe elementy stabilizacji postawy.

• Idea Danger Space w strzelaniu “taktycznym”.

• Idea Maximum Point Blank Range (MPBR) and Battlesight Zeroes.

• Omówienie 50/200 m – precyzyjne defensive MPBR vs USMC 33/275 m | Army 25/300m uniwersalne i skuteczne Battlesight Zeroes.

13:30-14:30 – mini zawody i omówienie zajęć.
Koszt: 556 zł (w tym koszt strzelnicy). Wystawiamy dla wszystkich faktury, płatność tylko i wyłącznie poprzez portalstrzelecki.pl
Limit Miejsc : 16
Obowiązkowe wyposażenie uczestnika :

  • Karabinek wyposażony w lunetę lub kolimator z powiększalnikiem minimum 3x
  • Amunicja – 150 szt.
  • Plecak / bipod /
  • Ochrona słuchu i wzroku
  • Długopis, notatnik

Przed szkoleniem będzie możliwość potwierdzenia wyzerowania karabinka (sugerujemy ustawienie zera na 50m) oraz zmierzenie prędkości wylotowej za pomocą Labradara.

Każdy uczestnik otrzyma tabelę balistyczną wyliczoną indywidualnie pod swój karabin, amunicję oraz optykę.
Strzelanie odbywa się parach do celów reaktywnych, do dyspozycji uczestników są lunety obserwacyjne Delta Optical, Leupold, Vortex ułatwiające obserwację trafień i komunikację par.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TeamGrey Accuracy z siedzibą w Warszawie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora: Firma DMT Dariusz Topyła z siedzibą w Lubartowie.
4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez
okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
6. Ma Pani/Pan prawo:
a. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
c. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
d. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych.