Strona główna PLPRF PR22 PRECISION RIFLE MARCINKOWO (zawody rankingowe PLPRF) – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

PR22 PRECISION RIFLE MARCINKOWO (zawody rankingowe PLPRF) – REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

200.00 

 

PLPRF- Regulamin zawodów – Marcinkowo

Maksymalna liczba zawodników – 40

 

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

 

Organizatorzy:

PLPRF – Polish Precision Rifle Federation
Klub Strzelecki „SNAJPER” w Mrągowie

PLPRF- Regulamin zawodów – Marcinkowo

  1. Miejsce, terminy i organizacja:
    Strzelnica KS „Snajper” w Marcinkowie – https://goo.gl/maps/ETQckBSjNXSXt7sw9
    06.05.2023:

– godz. 10:00-16.00 – Pre Match dla Sędziów
– godz. 16.00-18.00 – zerowanie broni dla zawodników
07.05.2023:
– godz. 09:00 – otwarcie biura zawodów
– godz. 09:30 – ceremonia otwarcia zawodów
– godz. 10:00 – rozpoczęcie strzelań
– godz. 16:00 – zakończenie strzelań
– godz. 17.00 – ceremonia zakończenia zawodów
(podane czasy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników lub pogody)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Strzelecki „SNAJPER” w Mrągowie

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wypełnienia obowiązku podatkowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora: Firma DMT Dariusz Topyła z siedzibą w Lubartowie. 

4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez

okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

6. Ma Pani/Pan prawo: 

a. do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

c. do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

d. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;

e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi udział w zawodach sportowych.